revisionsfirmaet westergaard1Revisionsfirmaet Westergaard
v/ Sven Westergaard
Søndergade 7
4130 Viby Sjælland
Tlf. 46 49 85 01
info@reviwest.dk

Rådgivning til små og mellemstore virksomheder
Revisionsfirmaet Westergaard tegnes af stifter og partner Sven Westergaard sammen med partnerne Erik Pedersen og Lars Bo. Firmaet blev grundlagt i 1995, og man har i dag kunder fra hele Sjælland. Hovedvægten af kunderne kommer dog fra Københavnsområdet og fra det midtsjællandske. Firmaets har specialiseret sig indenfor sparring, rådgivning, køb og salg samt generationsskifter primært rettet mod de små og mellemstore virksomheder. Og i dag er Revisionsfirmaet Westergaard vokset til et af Roskildes største, hvor den knap 20 mand store medarbejderstab kan karakteriseres som stabile, dedikerede og fagligt meget velfunderede.

revisionsfirmaet westergaardTæt kontakt er afgørende
Firmaet lægger stor vægt på den tætte og personlige kontakt, som man i dag har med kunderne. Partnerne mener, dette er afgørende for, at firmaet kan levere den gode rådgivning, og revisionsfirmaet skal således ikke vokse yderligere. I stedet har man etableret et netværk, hvor man blandt andet samarbejder med skattespecialister, advokater og it-eksperter, og man kan dermed løfte selv meget store og internationale sager.

Medarbejderne har mange års erfaring i branchen, og Revisionsfirmaet Westergaard har i årenes løb ført mange skattesager for firmaets kunder – såvel i Landsskatteretten som i de lokale skatteforvaltninger, hvor firmaets tætte kontakt til kunderne kommer til sin fulde ret. Kompetent rådgivning af firmaets kunder har høj prioritet i dagligdagen, hvor revisorerne ofte virker som værdiskabende sparringspartnere for kunderne og deres virksomheder.

Firmaet har et indgående kendskab til sine kunders virksomheder – et kendskab der er oparbejdet gennem den almindelige revision samt ved udarbejdelsen af de årlige regnskaber.

revisionsfirmaet westergaard2Køb og salg
Står du overfor at skulle afhænde din virksomhed – måske som et generationsskifte – så kan du hos Revisionsfirmaet Westergaard få kompetent rådgivning på en lang række delområder i forbindelse med sådan en handel. De kan f.eks. tilbyde dig den bedste skattemæssige rådgivning, så salget bliver tilrettelagt på den mest fordelagtige måde for dig.

Selskabsform
Skal din selskabsstruktur ændres? Enten fordi du påtænker en fusion, en opsplitning i flere enheder eller dannelsen af et holdingselskab, får du hos Revisionsfirmaet Westergaard den nødvendige langsigtede rådgivning og den gavnlige umiddelbare sparring. Firmaet kan også assistere dig med værdiansættelsen på dit firma og virke som dine rådgivere i forbindelse med konkrete forhandlinger med myndigheder eller med andre firmaer.

Læs mere om virksomhedens ydelser.