småskolen1Opholdsstedet Småskolen i Roskilde 
Boserupvej 77
4000 Roskilde
Tlf. 26 74 46 77
smaaskolen@hotmail.com

Følg Opholdsstedet Roskilde på Facebook

Favner bredt og rammer dybt
Småskolen i Roskilde er et opholdssted til unge mennesker i alderen 14 – 18 år. Det er typisk unge med lavt selvværd, der af den ene eller anden grund har svært ved at tilpasse sig til dagens samfund. Der er blandt andet tale om omsorgssvigt, tilknytningsforstyrrelser, lettere former for personlighedsforstyrrelser og indadreagerende selvskadende adfærd.

Opholdsstedet, der råder over mere end 500 kvadratmeter, har siden 2005 ligget naturskønt i udkanten af Roskilde, hvor man bor i det gamle traktørsted Skovly på grænsen til Boserup Skov. Her er der højt til himlen, samtidig med at man er i bynære omgivelser og i gåafstand af Roskilde fjord.

For at kunne bo på Småskolen i Roskilde, skal man visiteres af sin kommune. Opholdsstedet har et tæt samarbejde med lokale kommuner samt med både Sjællandske og Fynske kommuner. Nogle kommuner har man arbejdet sammen med i mange år, og det giver en stor tryghed i det daglige arbejde med de unge mennesker.

indePædagogik
Gennem er god daglig struktur og fastholdelsen af en almindelig døgnrytme, skabes der tryghed og overskuelighed i hverdagen. Personalet er i de første tre måneder meget fokuseret på at skabe relationer og lærer den unge opholdsstedets kultur. Man arbejder altid ud fra den plan, der er lagt for det enkelte unge menneske. Nogle har en uddannelsesplan, mens andre har en aktiveringsplan. Uanset hvad går medarbejderne ind og arbejder med den unges motivation, så de kommer i gang og får et indhold i deres liv.

På Småskolen i Roskilde tror man på det enkelte menneskes værdi, og at man i arbejdet med den enkelte kommer længst, hvis der er gensidig respekt. Succeser er vigtige for selvværdet, og man arbejder derfor meget med, at målene for den enkelte unge skal være overskuelige og mulige. Senere i forløbet bliver udfordringerne større, og personalet tilskynder til, at den unge overskrider sine grænser, og opdager at meget er muligt.

ungeForældrekontakt
Alle beboere på Småskolen i Roskilde får tilknyttet en kontaktperson, der blandt andet står for kontakten til forældrene, samt er den, der har overblikket over den unges udvikling og generelle trivsel.

Afhængig af de individuelle behov, er der telefonisk kontakt med hjemmet en gang hver 7 – 14 dage. Der bliver ikke arrangeret store forældrearrangementer på opholdsstedet, da erfaringen tilsiger, at det ikke er en god oplevelse for mange af de indadvendte unge. I stedet opfordres forældrene til fra tid til anden at komme forbi Roskilde for at være sammen med deres barn og deltage i f.eks. fællesspisningen. Det giver mindre uro for den samlede gruppe, og det er med til at holde den daglige struktur.


sølvpartner