poloniusHans Polonius NLP 
Hersegade 28
4000 Roskilde
Tlf. 21 15 07 77
hans@polonius.dk

Følg Hans Polonius NLP på Facebook 

Har du et mål med tilværelsen?
Det at arbejde med sin personlige udvikling har for mange mennesker været det, der skulle til for tydeligere at kunne se formålet med livet. Det er langt fra alle, der har defineret et klart mål med livet, og det er da også et filosofisk spørgsmål, som det er svært at give et helt konkret svar på.

Hvis du spørger Hans og Inge Polonius fra firmaet Hans Polonius NLP (tidligere kendt som Human Proces NLP) i Roskilde, vil de nuancere svaret på spørgsmålet. De vil sige, at der nok er forskel på at vide, hvad målet er med tilværelsen og så at have et egentligt mål i livet. Langt de fleste mennesker, som siger, at de ikke har et mål, har det nok som mennesker, der hævder, at de ikke drømmer. Alle drømmer, men ikke alle kan huske deres drømme. På samme måde går mange af os rundt med en mere eller mindre veldefineret tanke om noget, som vi gerne vil nå, men det bliver ofte til ”når jeg får råd”, ”når jeg får tid” eller ”når børnene flyver fra reden”. Kan du genkende noget lignende i dit liv?

polonius2Det er muligt at realisere drømmen
Hans og Inge Polonius har mange års erfaring med at hjælpe ganske almindelige mennesker med at realisere deres drømme og mål i livet. En af de veje, de anbefaler, er at tage en NLP uddannelse hos dem i hjertet af Roskilde.

Hans Polonius fortæller helt konkret, at vi for at få mere ud af livet og realisere vores drømme, skal tage styringen i vores liv. Det kan gøres på mange måder, og en af disse kan være uddannelsen som NLP Practitioner. Denne uddannelse, som giver kursisten mulighed for at hjælpe andre mennesker med den personlige udvikling, kan være starten på en udbytterig udviklingsrejse.

Fordele ved en NLP-uddannelse
Uddannelsen gør dig bedre til at tage kommandoen over din tilværelse, idet du bl.a.:

  • lærer at opstille mål som er realistiske og attraktive for dig
  • udvikler din evne til at skabe dybere kontakt og tillid, således at kontakten opleves tillidsvækkende
  • udvikler evnen til at aflæse og anvende kropssproget
  • får større accept og forståelse af dig selv og andres måde at opleve verden på
  • opnår at ændre mønstre som tøven, nervøsitet eller andre fastlåste uhensigtsmæssige tilstande
  • får bedre relationer til andre og dermed større glæde og frihed

NLP Practitioner uddannelsen kan tages alene eller være starten på et uddannelsesforløb, som omfatter to overbygninger, der vil kunne udvikle kursisten yderligere.

hans og ingeHans Polonius NLP tilbyder også
Hos Hans Polonius NLP er det, udover NLP uddannelserne, muligt at få støtte til både den personlige udvikling og arbejdet i grupper f.eks. i private og offentlige organisationer. Hans og Inge har hjulpet langt over 2.000 personer til større overblik, problem- og konfliktløsning og mere dynamik personligt såvel som på arbejdspladsen.

I flæng kan nævnes tilbud om coaching af børn, unge og voksne såvel som forløb med par- og familieterapi og teambuilding. Virksomheden udbyder også Team Building kurser og Coaching til firmaer og institutioner.

Når der er tale om dybere problemer, der skal bearbejdes, anbefaler Hans og Inge, at der tages kontakt til klinikken for en afklarende samtale.

Gratis introduktionsforedrag
At tage stilling til de unikke problemstillinger, der er i netop dit liv, kan være en proces i sig selv. Hans Polonius NLP tilbyder derfor løbende gratis foredrag, som kan virke afklarende.

Kontakt Hans og Inge. 


sølvpartner