Transportdanmark
v/ Dan Arnal-Schønfeldt
Ågerupvej 69A
4000 Roskilde
Tlf. 20 74 50 81
transport@transportdanmark.dk

transportdanmarkStyr på kølekæden
Transportdanmark er en moderne vognmandsforretning, der er på omgangshøjde med udviklingen. De er specialister inden for temperaturregulerede godstransporter, hvor ikke mindst lovgivningen stiller specielle krav til håndteringen og transporten af godset.

Som transportkunde er det afgørende at kunne dokumentere over for myndigheder og over for den endelige slutkunde, at varerne er blevet transporterede efter de for produktet gældende normer og regulativer. Firmaets køle- og frosttransporter er udstyret med særlige kalibrerede temperaturfølere, der registrerer temperaturen under hele turen i en særlig transportlog. Den bruges internt til at sikkerhedskontrol og som dokumentation til kunderne. Alle Transportdanmarks transporter er desuden udstyret med gps, så hovedkontoret hele tiden har overblik over tidsplaner, eventuelle forsinkelser og den aktuelle geografiske placering.

Moderne teknologi og konkurrencedygtige priser
Transportdanmark benytter sig af den seneste teknologi, da det sikrer en effektiv og rettidig transport til kundens tilfredshed, samt medvirker til konkurrencedygtige priser. Firmaet sætter en ære i at have orden i sine ting, ligesom man udviser omtanke for miljøet og for den enkelte medarbejders ve og vel.

Medarbejderne er Transportdanmarks ansigt udadtil, og derfor er de også omhyggeligt udvalgte og hele tiden korrekt uddannede. Man vil hos Transportdanmark hjælpe med til at gøre kundens hverdag nemmere og tryggere. Dette kræver veluddannet personale, der ved, hvordan man skal transportere godset efter de gældende lovkrav, og som kan repræsentere kunderne på bedste vis ved at have en professionel fremtoning og optræden ude hos slutkunden.

transportdanmark3Alle typer gods
Transportdanmark har stor erfaring med at transportere mange forskellige typer gods i varierende mængder. Fødevarer kan enten transporteres som stykgods eller i pallestørrelse, og det kan alt efter behov ske som en køle- eller som frosttransport. Hvis du skal have transporteret medicin under særlige temperaturforhold, så klarer Transportdanmark også denne slags, uanset om det er store mængder i paller eller mindre forsendelser. Medicin stiller særligt store krav til transporten, fordi der ofte er betydelige produktrelaterede regelkrav, der skal efterleves og opfyldes.

Transport af korn og foderstoffer er også blandt firmaets produkter, og her råder Transportdanmark over det nødvendige udstyr til at suge eller blæse.

Ring til Dan Arnal-Schønfeldt på telefon 40 64 61 50 og få en uforpligtende snak om dine transportbehov, og om hvordan Transportdanmark kan bidrage med gode løsninger.


sølvpartner