Frederikssund, Roskilde og Lejre kommuner arbejder på at styrke det tværgående turistsamarbejde i fjordlandet, og nu har de tre kommuner taget næste skridt til at forløse de store turismepolitiske potentialer ved at ansætte VisitFjordlandets nuværende projektchef som ny DMO direktør. Det oplyser Roskilde i en pressemeddelelse.

Foto: Anne Beth Witte, Byportalerne.dk

Turister bekymrer sig ikke om kommunegrænser, derfor er Frederikssund, Roskilde og Lejre kommuner blevet enige om, at der er behov for at udvide samarbejdet med en fælles Destination Management Organisations (DMO) – eller på dansk destinationsorganisation. Manden, der skal stå i spidsen for det nye samarbejde, bliver nuværende projektchef i VisitFjordlandet Thomas Mahler, der starter som direktør 1. oktober 2020.

Ansættelsesudvalget bestående af repræsentanter fra de tre kommuner har lagt vægt på, at Thomas har stor erfaring med netværksdannelse og evner at opbygge og fastholde relationer. – Vi har haft en meget grundig proces med et stort og stærkt ansøgerfelt. Efter flere samtaler og test valgte ansættelsesudvalget Thomas til jobbet, fordi han var den bedst kvalificerede blandt ansøgerne. Thomas har de seneste to år opbygget stærke samarbejder og personlige relationer i turistbranchen, og så har han en solid ledelsesprofil og 15 år erfaring inden for turisme og oplevelsesøkonomi, siger Ole Søbæk, formand for Vækstudvalget i Frederikssund Kommune.

Den nye turismedirektørs indgående kendskab til området har også spillet ind i forbindelse med ansættelsen. – Vi har med Thomas fundet en direktør, som kan sit kram og kender fjordlandet. Han har mange års erfaring i turismebranchen, og som projektchef i VisitFjordlandet har han vist, at han kan skabe resultater. Thomas har et godt blik for fjordlandets særlige fortællinger og de mange små og store steder, som tilsammen skaber hele oplevelsen, siger Grethe Saabye, formand for Udvalget for Erhverv og Turisme i Lejre Kommune.

Thomas Mahlers første opgave bliver at samle en ny organisation, der kan skabe et stærk brand til fjordlandet. – Vi skal have gæsterne til at blive længere tid i fjordlandet, opleve den lokale kultur, dets omgivelser og de mange besøgssteder. Jeg har stor tiltro til, at Thomas som direktør for det nye samarbejde vil kunne forløse det store potentiale, der er i at samle de tre kommuners turismeindsats. Jeg ved, at vi sammen kan brande området endnu mere og også tiltrække nye typer af turisme. Turister og gæster i fjordlandet er til gavn for både turistattraktioner, butikker og de tre kommuners erhvervsliv og velfærd, siger Lars Lindskov, formand for Udvalget for Globalisering og Vækst i Roskilde Kommune.

Alle tre kommuner har opsagt deres nuværende samarbejde med de lokale turistorganisationer, og den nye fælles destinationsorganisation bliver en realitet fra 1. januar 2021.