For første gang i Danmark er det i Roskilde blevet en integreret del af et boligbyggeri, at beboerne bliver medlem af en delebilsordning, når de flytter ind. De 190 boliger, som udgør Slagterigrunden, ligger helt centralt med 5 minutters gang til både stationen og byens gågade. Derfor giver det for mange beboere ikke mening have egen bil, skriver Roskilde Kommune i en pressemeddelelse.

“Det vi ser her, er fremtiden for mange såkaldte stationsnære byggerier. Når vi bygger tæt på bymidter og kollektiv trafik, kan vi tilsvarende nedsætte normen for, hvor mange p-pladser beboerne skal have i byggeriet. Her kommer delebilerne så ind som et naturligt supplement til cykel, bus og tog, og vi håber meget, at vi med erfaringerne fra Slagterigrunden kan bruge delebilsordningen andre steder”, siger formand for Roskilde Kommunes Klima- og Miljøudvalg, Karim Friis Arfaoui.

“Det nye byggeri er tænkt som en klimavenlig måde at bo på, hvor det er nemt at pendle med bus eller tog, og der er meget kort afstand til de daglige indkøb”, siger udvalgsformanden.

Slagterigrunden består af 80 lejeboliger administreret af ejendomskoncernen Heimstaden og 110 almene lejeboliger, som udlejes af Boligselskabet Sjælland. Det er LetsGo, der står for ordningen med delebiler. LetsGo har opsat 5 delebiler ved Slagterigrunden, og som medlem har man også adgang til firmaets andre delebiler i Roskilde samt 250 andre delebiler i hele Danmark.

Boligselskabet Sjælland vil tilbyde en bæredygtig hverdag og sammen med KPC Ejendomsudvikling og Heimstaden har de som projektudviklere og bygherrer været en central spiller for udvikling og eksekvering af delebilskonceptet.

“En privat bil står typisk stille 95 procent af tiden. Det er et spild af både ressourcer og arealer. Så det giver rigtig god mening med en delebilsordning, der samtidig reducerer beboernes omkostninger”, mener Ulrik Eggert Knuth-Winterfeldt fra Boligselskabet Sjælland.

Nye tiltag vinder frem
“Deleøkonomiske tiltag vinder i stigende grad frem, særligt i de store byer, og vi håber da også, at projektet kan danne model og inspirere til at tænke deleøkonomi ind i nye projekter, både i og uden for Roskilde.

En stor tak skal lyde til Roskilde Kommune for samarbejdet og deres fremsynede tilgang til byudvikling og til LetsGo for samarbejdet og deres glimrende plug & play-løsning, som skal gøre det nemt og brugervenligt at benytte ordningen fra dag et,” siger projektdirektør Jan Bo Rollmann Madsen, der ligesom direktør fra LetsGo Bjarke Fonnesbech er rigtig glad for at kunne tilbyde delebiler centralt i Roskilde.

“Med opsætningen af delebiler ved Slagterigrunden har Roskildes borgerne nu adgang til delebiler helt centralt i byen. Det er vores klare målsætning at udvide med flere delebiler i takt med efterspørgslen, så alle borgere nemt kan få adgang til en delebil i hele Roskilde”, siger Bjarke Fonnesbech.

Fakta
Slagterigrunden er en omdannelse af Roskildes tidligere skoleslagteri, som ligger centralt i Roskilde. Det nye boligområde har fokus på mangfoldighed og fællesskab med blandt andet delebiler, fællesvaskeri og små fælles byrum til sociale aktiviteter. Det kreative fællesskab INSP er bevaret og er blevet en integreret del af byggeriet.

Når man bor på Slagterigrunden, inkluderer huslejen et såkaldt Plus medlemskab hos LetsGo. Som Plus medlem får man firmaets billigste km- og timepriser.

 

Foto: Jonas Bjørn Whitehorn, Boligselskabet Sjælland