Pressefoto

Den selvejende institution BOMI, som hjælper mennesker ramt af en hjerneskade overdrages 1. juni til virksomheden Cervello. Det var ellers planen, at overdragelsen først skulle finde sted i august, men Cervello har i foråret gjort klar til at assistere kommuner med hjerneskade-rehabilitering i nærmiljøet, og vil gerne overtage BOMI allerede nu, så de kan bygge videre på BOMIs mangeårige erfaring og specialiserede tilbud i udviklingen af tilbud til andre kommuner.

Borgmester Tomas Breddam fra Roskilde Kommune, BOMIs nuværende bestyrelsesformand, byrådsmedlem Evan Lynnerup og bestyrelsesformand Carsten Koch fra Cervello glæder sig alle over, at BOMIs mangeårige erfaringer med hjerneskade-rehabilitering tænkes med ind i udviklingen af fremtidens hjerneskadetilbud til andre kommuner.

– Borgere med hjerneskade skal selvfølgelig have den hjælp, som de har brug for. Det er en opgave, der kræver specialiserede kompetencer, dem har medarbejderne på BOMI, derfor giver det rigtig god mening at overdrage BOMI nu, hvor Cervello er i gang med at udvikle tilbud til andre kommuner, siger borgmester Tomas Breddam.

BOMI hjælper hvert år ca. 260 borgere, som har erhvervet en alvorlig skade på hjernen, for eksempel som følge af blødning eller blodprop i hjernen, hjernerystelse eller anden ulykke. Borgere fra cirka 30 kommuner får hvert år assistance fra BOMI. Omkring 5% af BOMIs aktiviteter har relation til Roskilde-borgere.

– Jeg er rigtig glad for, at vi nu har en løsning, hvor BOMI overdrages lidt tidligere end først planlagt, men hvor BOMIs store, specialiserede kompetence på hjerneskadeområdet kan videreføres og komme endnu flere mennesker til gavn. Det er en gevinst for borgere med en alvorlig skade på hjerne og medarbejderne, siger BOMIs nuværende bestyrelsesformand, byrådsmedlem Evan Lynnerup.

I både Øst- og Vestdanmark er Cervello nu klar til at bistå mindre og mellemstore kommuner med at varetage komplekse forløb i nærmiljøet. Cervello har nu etableret et stærk neuro-fagligt arbejdsfællesskab med 70 ansatte, som kører ud til kommunerne i nærmiljøet fra baserne i Middelfart og Roskilde.

-Det giver rigtig god mening for os, at BOMI allerede kommer med på rejsen nu til at blive en landsdækkende aktør. Det betyder, at inden længe kan endnu flere få glæde af de faglige kompetencer og indsatser, som BOMI har udviklet igennem mange år, siger Carsten Koch, der ser frem til at byde BOMI velkommen.