scharfe2Schärfe Begravelsesforretning
v/ John Schärfe og Jenny Nygaard Schärfe
Jernbanegade 10
4000 Roskilde
Tlf. 46 35 08 69
info@schaerfe.dk

Åbningstider på kontoret
Mandag 9.00 – 16.30
Tirsdag 9.00 – 16.30
Onsdag 9.00 – 16.30
Torsdag 9.00 – 16.30
Fredag 9.00 – 16.00

Udenfor den almindelige åbningstid kan bedemændene altid træffes på 46 35 08 69.

Hjælp i den vanskeligste tid
I Jernbanegade ligger Schärfe Begravelsesforretning. Her har den ligget, siden bedemandsforretningen blev etableret tilbage i 1928. Jenny og John Schärfe overtog forretningen i 1977, og den drives i dag – sammen med de øvrige forretninger på Sjælland – som et familiefirma, hvor sønnen som femte generation af bedemænd er trådt ind i firmaet. Virksomheden er medlem af og ISO9001 certificeret gennem Danske Bedemænd samt medlem af den uafhængige sammenslutning af bedemænd, Patio.

Forretningen på Jernbanegade hjælper med alt fra den enkle og traditionelle højtidelighed i kirken til mere individuelle begravelser i hele landet. Ved et dødsfald er der mange beslutninger, der skal tages. Skal den afdøde begraves eller bisættes? Var afdøde medlem af Folkekirken? Vil man som pårørende selv bestille blomster? Hvilket tøj skal afdøde have på? Skal der indrykkes dødsannonce og efterfølgende evt. takkeannonce? Disse og mange andre spørgsmål melder deres ankomst.

Her vejleder bedemanden i Roskilde dig professionelt, så der bliver taget behørigt hensyn til afdødes eventuelle ønsker og til de efterladtes behov. Schärfe’s mangeårige erfaring har lært dem, at det altafgørende for en bedemand er, at han giver hvad han kan af muligheder for at opfylde den afdødes såvel som de efterladtes ønsker.

Du kan anmelde et dødsfald online. Herefter vil du blive kontaktet af en af firmaets medarbejdere med henblik på at aftale, at Schärfe Begravelsesforretning tager sig af det praktiske i forbindelse med dødsfaldet.

Dødsfald i ind- og udland
Schärfe Begravelsesforretning har erfaring med håndtering af dødsfald i, såvel som uden for Danmarks grænser. Schärfe Begravelsesforretning ved hvilke myndigheder og organisationer, der skal kontaktes og samarbejdes med, for at den afdøde kan komme hjem på en respektfuld måde. Hvis den afdøde skal begraves i udlandet, er bedemanden også fortrolig med dette, uanset hvilket religiøst tilhørsforhold familien har.

logo scharfeCertificering
Schärfe Begravelsesforretning er ISO9001 certificeret gennem brancheforeningen Danske Bedemænd. En certificering, som de målrettet har udviklet for at sikre kvaliteten og trygheden, når man henvender sig til en bedemand, der som dem er medlem af Danske Bedemænd.

Hvad er ISO9001?
Certificeringen bygger på den såkaldte ISO9001-model, som er en international anerkendt certificering, der stiller høje kvalitetskrav til dem som certificerede. Udover selve ISO9001-certificeringen indgår der krav om opfyldelse af en europæisk standard, der gælder for bedemandsforretninger i Europa, ligesom Danske Bedemænds etiske retningslinjer er omfattet.

Benytter du Schärfe Begravelsesforretning, betyder det, at de er uddannede bedemænd, at de leverer høj kvalitet i betjening og vejledning, at de løbende kvalitetskontrolleres, at de følger branchens etiske regelsæt, at de leverer faglig korrekt vejledning, at de også udfører de ydelser, som aftales, og at de overholder den aftalte prisramme.

 


sølvpartner