Byrådet har godkendt en overdragelsesaftale mellem BOMI og Cervello A/S, og at den driftsaftale, som Roskilde Kommune har med BOMI, ophører. Det oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

– Vi er i Roskilde Kommune optagede af, at borgere ramt af en hjerneskade får den hjælp som de har brug for. Derfor er jeg også rigtig glad for, at en kompetent virksomhed som Cervello ser et potentiale i at udvide BOMI’s tilbud til endnu flere kommuner, siger borgmester Tomas Breddam.

BOMI hjælper hvert år ca. 260 borgere, som har erhvervet en alvorlig skade på hjernen, for eksempel som følge af blødning eller blodprop i hjernen, hjernerystelse eller anden ulykke. Borgere fra cirka 30 kommuner får hvert år assistance fra BOMI. Omkring 5% af BOMI’s aktiviteter har relation til Roskilde-borgere.

– BOMIs kvalitet og høje specialiseringsgrad på hjerneskadeområdet er opbygget over rigtig mange år, og det glæder mig stort, at det kan videreføres i en ny sammenhæng, hvor det forhåbentlig også kan komme endnu flere mennesker til gavn, siger BOMI’s nuværende bestyrelsesformand, byrådsmedlem Evan Lynnerup.

Et højaktuelt forskningsprojekt viser, at mennesker med senfølger efter hjerneskade, som gennemfører BOMI’s arbejdsrehabiliteringsprogram, øger arbejdsevnen med adskillige timer ugentligt. Og netop den dybe neuro-faglige praksis og tværfaglige arbejdskultur er interessant, fortæller Cervellos bestyrelsesformand:

– Cervello er i foråret klar til at bistå mindre- og mellemstore kommuner med at løse komplekse opgaver relateret til hjerneskade-rehabilitering i nærmiljøet. Og netop derfor giver det rigtig god mening for os, at invitere BOMI med på rejsen til at blive en landsdækkende aktør. Det betyder, at inden længe kan endnu flere få glæde af de faglige kompetencer og indsatser, som BOMI har udviklet igennem mange år, siger Carsten Koch, der forventer at byde velkommen til BOMI næste sommer. Overdragelsen er betinget af en formel godkendelse i Civilstyrelsen.

Fakta

Byrådet godkendte på sit møde onsdag den 25. november en overdragelsesaftale mellem BOMI og Cervello A/S, og at den driftsaftale, som Roskilde Kommune har med BOMI, ophører. Overdragelsen er betinget af en formel godkendelse i Civilstyrelsen, fordi alle opløsninger af selvejende institutioner skal godkendes her. BOMI’s bestyrelse har allerede godkendt overdragelsen.

BOMI er en selvejende institution med mange års erfaring med hjerneskade-rehabilitering på et højt specialiseret niveau. Virksomheden har ca. 50 ansatte og varetager genoptræning af funktionsevne, udvikling af arbejdsevne, rehabilitering i hjemmet og på arbejdspladsen. BOMI yder samtidig specialiseret rådgivning, undervisning og neuro-faglig sparring til kommunale medarbejdere. Cirka 5% af BOMI’s aktivitet har relation til Roskilde-borgere. Med den nuværende driftsaftale dækker Roskilde Kommune underskud i BOMI’s drift.

Cervello er en Impact StartUp virksomhed, der arbejder for at mennesker som erhverver en hjerneskade, og deres familier, hurtigt inkluderes i fællesskaber og en meningsfuld hverdag. Cervello er grundlagt af to erfarne velfærdsiværksættere Thomas Helt fra WeCare i Esbjerg og Helene Hoffmann fra Type2dialog i Lyngby. I foråret 2021 er Cervello klar til at assistere kommuner med hjerneskade-rehabilitering i nærmiljøet.

Foto: ABW