Selvom corona satte en stopper for en del af aktiviteterne i Ældrerådet, har der alligevel været nok at se til med høringssvar og tæt dialog med politikerne om alt fra busdrift og seniorbofællesskaber til kriterierne for en ældrebolig. Det oplyser Roskilde Kommune i en pressemeddelelse.

Pressefoto Roskilde Kommune

Ældrerådet brugte i 2020 en stor del af deres tid og energi på at kvalificere de sager, som kommunens politiske udvalg behandler hver måned. Det sker både gennem høringssvar, men også gennem en tæt dialog med det politiske niveau i kommunen.

I 2020 har Ældrerådet bl.a. givet indspark til eller behandlet emner som:

  • bibliotekspolitikken,
  • parkeringsforhold,
  • seniorbofællesskaber,
  • tilgangen til almene boliger og
  • busdriften. 

Men især på sundheds- og omsorgsområdet har Ældrerådet haft travlt og har blandt andet bidraget:

  • med høringssvar til handleplanen for Roskilde Kommunes ældre- og værdighedspolitik,
  • til samarbejdsaftalen omkring palliative pladser på det nye Hyrdehøj Plejecenter,
  • i forhold til moderniseringen af Plejecenter Toftehøjen i Viby Sj.,
  • til kriterier for tildeling af plejeboliger samt ældre- og handicapegnede boliger.

60 Plus
Ældrerådet kommunikerer også til borgerne i Roskilde Kommune via avistillægget ’60Plus’, hvor Ældrerådet er med i redaktionen. ’60Plus’ udkommer som et indstik i Roskilde Avis fem gange om året – i 2020 dog kun 4 gange pga. corona. I årets løb var der blandt andet fokus på præsentationer af plejecentre i Roskilde Kommune, visioner for ældreområdet samt COVId-19 og konsekvenser for kommunens ældre borgere.

Ældrerådsvalg 2021
Til november 2021 er der samtidig med kommunal- og regionsvalg, valg til Ældrerådet. I løbet af 2021 vil Ældrerådet, i samarbejde med Roskilde Kommune, informere mere udførligt om Ældrerådets vigtige arbejde og opfordre borgere til at stille op til valget. Det kræver kun to ting. Du skal være fyldt 60 år senest på valgdagen den 16. november 2021 og have bopælsadresse i kommunen.

Normalt gennemfører Ældrerådet også en række mere borgerrettede aktiviteter. Disse måtte dog alle aflyses i 2020 på grund af COVID-19 og besøgsrestriktioner.

Læs hele årsberetningen

FAKTA

Alle kommuner skal have et valgt Ældreråd, der varetager de ældre borgeres interesser og er høringsorgan for alle kommunale forslag, der vedrører ældre borgere. Ældrerådet i Roskilde Kommune består af 13 medlemmer.