Coronakrisen presser landets iværksættere og kræver udvikling af nye kompetencer. Gennem en ny iværksætterpulje på 20 mio. kr. får landets mindste iværksættere nu mulighed for at få et ekstraordinært stort tilskud til kompetenceudvikling.

Mange mindre iværksættervirksomheder er hårdt ramt af Coronakrisen. Det skyldes blandt andet, at store dele af handlen er flyttet over på digitale platforme og at de helt små iværksættervirksomheder mangler kompetencer til at omstille sig til den nye virkelighed.

Det skal ‘Iværksætterpuljen – Kompetenceløft for iværksættere’ ændre på.
Gennem puljen kan de mindste iværksættervirksomheder få tilskud på op til 80 pct. af regningen til at skaffe sig nye kompetencer – dog max. 25.000 kr.

Bag ‘Iværksætterpuljen’ står Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, der gennem Erhvervshusene nu rækker hånden ud til ca. 400 iværksættervirksomheder landet over med 20 mio. kr. til kompetenceudvikling efter ‘først til mølle’-princippet.

De yngste og mindste virksomheder er særligt udsat
Puljen er målrettet iværksættervirksomheder, der er under fem år gamle og har under fem ansatte, fordi de er en særlig risikogruppe.

“Erfaringen fra finanskrisen er, at der er en overdødelighed blandt de virksomheder. De er en særligt udsat gruppe, blandt andet fordi de ikke har nået at opbygge stærke relationer til deres kunder. Det skal ‘Iværksætterpuljen’ med et ekstraordinært stort tilskud til ca. 400 iværksættere hjælpe med at rette op på,” fortæller Mads Vàzcy Kragh, direktør i Erhvervshus Sjælland.

Iværksættere mangler kompetencer til digitalt salg
“Under Coronakrisen har vi set et voldsomt skift i vores handelsmønstre og i anvendelsen digitale teknologier. Det stiller store krav til iværksætternes viden om digitale salgsprocesser, markedsføring og e-handelsløsninger. Sammen med digitalisering generelt er det netop de områder, vi ved, udgør de største udfordringer for iværksættere,” konstaterer Mads Vàzcy Kragh, der således forventer en stor efterspørgsel efter tilskud til kurser og andre kompetenceudviklingsforløb indenfor de områder.

Iværksætterpuljen er til kompetenceudvikling bredt
Puljen er dog ikke begrænset til kompetenceudvikling indenfor virksomhedernes digitale udfordringer.

“Generelt er der et stort behov for kompetenceudvikling i de mindste virksomheder, derfor er puljen ikke begrænset til specifikke indsatsområder, men åben overfor de konkrete behov for kompetenceudvikling, der kan løfte forretningen i den enkelte virksomhed,” siger Mads Vàzcy Kragh videre.

Puljen er nu åben
Iværksætterpuljen er åben for ansøgninger fra mandag den 15. februar og frem til 31. december 2021. Virksomheder søger om tilskud fra puljen gennem Erhvervshusene. Det sker efter ‘først til mølle’-princippet.

Kan ansøgningen imødekommes, gives tilsagn om dækning på 80 pct. af udgiften – dog max 25.000 kr. Beløbet refunderes efter gennemført kursusforløb.

Har virksomheden brug for behovsafklaring forud for ansøgning, kan virksomheden indgå i dialog med den lokale erhvervsservice eller Erhvervshusenes generelle tilbud om gratis og uvildig sparring.

Læs mere på www.ehsj.dk/iværksætterpuljen

 

Gennem Iværksætterpuljen kan de mindste iværksættere få hjælp til kompetenceudvikling, fortæller Mads Vàzcy Kragh, direktør i Erhvervshus Sjælland

Foto til fri afbenyttelse i pressen. Download foto ved at klikke på det.

 

Kontaktinformation
Mads Vàzcy Kragh, direktør i Erhvervshus Sjælland
Email: mvk@ehsj.dk
Mobil: 4199 9800

Fakta om Iværksætterpuljen:
• Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering åbner for en pulje på 20 millioner kr. til iværksætteres kompetenceudvikling.
• Opkvalificeringsaktiviteten må have en varighed af op til 6 uger og skal bidrage med ny viden, give et kompetenceløft og være til gavn for virksomhedsdriften.
• Iværksættere kan søge om tilskud på 80 pct. af udgiften til iværksætterens egen kompetenceudvikling i 2021 – dog max. 25.000 kr. pr. virksomhed.
• Iværksætterens virksomhed må højst være 5 år gammel og have 5 ansatte årsværk.
• Omkring 400 iværksættere kan få tilskud.
• Puljen er ikke begrænset til specifikke indsatsområder, men omhandler kompetenceudvikling, der kan løfte forretningen i den enkelte virksomhed.
Læs mere på www.ehsj.dk/iværksætterpuljen