milesten2Efter mere end 200 års fravær står nu igen en 4½-milesten med få meters nøjagtighed på det sted på den gamle landevej til Holbæk, hvor den blev opstillet i 1790. Stenen blev indviet af borgmester Joy Mogensen den 1. september 2015.

Milestenen står på en lille, græsklædt forhøjning omkranset af en klippet hæk af hvidtjørn. Pladsen er en genopbygning af det oprindelige anlæg.

Milestenen er en slank obelisk af norsk marmor. Sten af denne type blev opstillet langs de sjællandske hovedlandeveje i slutningen af 1700-tallet, hvor de var en del af et storstilet vejprojekt under Frederik 5. og Christian 7.

milesten3Landevejene blev anlagt efter fransk forbillede som lange, retlinede forløb gennem landskabet. Vejprojektet blev ledet af den franske vejingeniør, Jean Marmillod, der muligvis også stod bag udformningen af milestenene.

På stenen på Holbækvej ses et kronet kongemonogram for Christian 7., men også et posthorn, da prisen for udbringning af post var afhængig af distancen.

Afstanden til København er angivet i mil, som er den gamle danske måleenhed for vejlængde og afstand. 1 mil svarer til 7,532 km, og milestenen står 33,9 km fra hovedstaden.

Få år efter milestenenes opstilling begyndte de at forvitre, og de fleste sten blev i 1840’erne erstattet af nye milesten i granit, der bedre kunne tåle det danske vejr.

Sammen med to andre marmormilesten blev stenen på Holbækvej flyttet til Lille Ladegårds Mølle i Himmelev ved Roskilde, hvor de stod, indtil møllen brændte i 1906.

milesten1Efter branden i Himmelev blev stenene flyttet igen, denne gang til Ringstedgade i Roskilde. Her blev de opstillet foran indgangen til byens lokale halmvarefabrik, senere tømmerhandel.

I 1987 blev milestenene registreret som fredede fortidsminder, og i mere end 100 år bevarede de den iøjnefaldende placering på Ringstedgade.

I 2013 blev de tre milesten med tilladelse fra Kulturstyrelsen fjernet, og nu er de genopstillet. En af milestenene står nu på Roskildevej i Høje-Taastrup, og de to andre, står på den gamle landevej mellem Roskilde og Holbæk. Den milesten, som borgmesteren har indviet, står på Holbækvej før Kristiansminde.

Af de 56 marmormilesten, der oprindeligt blev opstillet på Sjælland, er nu i alt ni marmormilesten tilbage på deres oprindelige pladser.

Restaurering og genopstilling er sket i et samarbejde mellem Dansk Vejhistorisk Selskab, ROMU (Roskilde Museum) samt Lejre, Roskilde og Høje-Taastrup kommuner. Raadvad Stenhuggeri har forestået restaureringen af sten og sokler.

Projektet er økonomisk støttet af A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.