Læger på sygehuse kan bede Sundhedsstyrelsen om rådgivning om eksperimentel behandling til patienter med livtruende sygdom, når der ikke er mulighed for yderligere godkendt behandling. Det oplyser Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelse.

Foto: Anne Beth Witte, Byportalerne.dk

Eksperimentel behandling er behandling med mindre sikker dokumentation for effekt, bivirkninger og risiko, end der er ved godkendt eller forskningsmæssig behandling. Når en patient med en livstruende sygdom ikke har yderligere etablerede behandlingsmuligheder, kan sygehusene få rådgivning om eksperimentel behandling fra Sundhedsstyrelsens ekspertpanel.

I 2019 skete det 320 gange, hvilket er på niveau med de foregående år. Næsten alle patienterne, der blev spurgt om råd for, havde en kræftsygdom. Kun ganske få andre livstruende sygdomssager fandt vej til panelet.

”Ordningen retter sig mod alle patienter med umiddelbart livstruende sygdomme, som ikke kan tilbydes etableret behandling. Det er oftest kræftpatienter, der bliver søgt råd til, men ordningen omfatter også patienter med andre livstruende sygdomme. Årsrapporten viser imidlertid, at det stadig langt overvejende er kræftsyge patienters sager, der bliver indstillet til rådgivning ved panelet,” siger Claus Malta Nielsen, overlæge i Sundhedsstyrelsen.

Yderligere 85 sager blev fremsendt til panelet, men blev afvist, fordi de ikke faldt inden for rammerne af panelets rådgivning. Det skyldtes i de fleste tilfælde, at der fortsat var dokumenterede etablerede behandlingsmuligheder for patienten. Nogle gange var denne behandling stadig i gang eller under forberedelse og eksperimentel behandling kunne derfor ikke anbefales.

Sundhedsstyrelsens panel består af 8 specialister, særligt inden for kræftområdet, der gennemgår patientsagerne og rådgiver om mulighederne ud fra den konkrete sygehistorie og patientens tilstand. Ved spørgsmål inden for andre sygdomsgrupper, suppleres panelet midlertidigt af eksperter fra relevante specialområder.

Læs rapporten.