120 ledige i Roskilde kan se frem til en ekstra hjælpende hånd ind mod arbejdsmarkedet i 2021 og 2022. De 120 borgere matches med virksomheder og får mulighed for at få et kompetenceløft og lønnede timer. Dette sker i et nyt samarbejde mellem lokale aktører, virksomheder, uddannelsesinstitutioner, borgere og Jobcenter Roskilde, som koordineres af CORO, Co-lab Roskilde. Det oplyses i en pressemeddelelse

Foto: Anne Beth Witte, Byportalerne.dk

Opkvalificering, individuel støtte og samarbejde med lokale virksomheder er vigtige elementer, når man skal have fodfæste på arbejdsmarkedet – og centralt i det projekt, som Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse nu støtter med mere end 9 mio. kr.

– Vi får mulighed for både at gøre en forskel for mange af de ledige, som virkelig trænger til en håndsrækning, og samtidig at bistå virksomheder med behov for arbejdskraft med at finde deres fremtidige medarbejdere. Jeg er særligt glad for den meget brede opbakning projektet har blandt erhvervsliv, socialøkonomiske virksomheder og de lokale uddannelsesinstitutioner. Det er dejligt at opleve, hvor stor viljen er i Roskilde Kommune til at stå sammen om at løse denne udfordring, siger borgmester Tomas Breddam.

Virksomheder bakker op
Allerede inden opstart har Roskilde-projektet tilsagn fra mere end ti lokale virksomheder og organisationer, der ønsker at bakke op og deltage i indsatsen.

En af de lokale virksomheder, der allerede har meldt sig, er Chr. Hansen. Virksomheden har været en værdifuld medspiller og har bakket op om visionen og det forhold, at der er behov for at nytænke vejen tilbage til arbejdsmarkedet for de mest udsatte.

– Som virksomhed ønsker vi at arbejde for inklusion og bidrage til en ny tilgang, hvor beskæftigelsesindsats i højere grad indgår i flere formaliserede netværk og partnerskaber. Vi har gennem årene fået en del erfaring med, at have borgere på kanten af arbejdsmarkedet tilknyttet Chr. Hansen med gode resultater. Det kræver for alle involverede partere, at der målrettet og løbende samarbejdes, evalueres og justeres i planer og aktiviteter. Herved kan læring opsamles med tilhørende model for skabelse af jobs for udsatte borgere, siger Senior manager Lotte Gerup fra Chr. Hansen.

Ideen til det nye projekt kommer fra Jobcenter Roskilde, der sammen med innovationslaboratoriet CORO, Co-lab Roskilde og dens medlemmer samt en række andre lokale aktører har udviklet projektet.

– Vi har en særlig opmærksomhed på at hjælpe den gruppe af ledige, som er langt fra arbejdsmarkedet og samtidig hjælpe virksomhederne med at rekruttere. Vi glæder os til et stærkt samarbejde med de mange gode kræfter på tværs i Roskilde, og vi håber, at endnu flere virksomheder vil bakke op om indsatsen og træde aktivt ind i det virksomhedsnetværk, der bliver opbygget som et af elementerne i projektet, siger jobcenterchef i Roskilde Kommune Karen Djørup.

Lokalt netværk bliver drivende
CORO, CO-lab Roskilde har stået for samarbejdet mellem alle aktørerne og sådan kommer det til at forsætte.

– Vi skaber mulighed for, at både virksomheder og borgere bliver klædt på til at møde hinanden gennem skræddersyede forløb. Projektet skal tage udgangspunkt i de aktuelle lokale jobåbninger. Mens borgeren er i “småjob” arbejdes der på at opbygge de nødvendige kompetencer hos borgeren ud fra virksomhedens/branchens behov. Vi skal med andre ord sikre, at der bliver lavet gode matches, siger direktør i CORO, Co-lab Roskilde Karolina E. Osipowska.

Projektet “Varig tilknytning til arbejdsmarkedet” afsluttes og evalueres med udgangen af 2022.
Projektet har fået opbakning af og er udviklet i samarbejde med: CORO, Co-lab Roskilde, Roskilde Kommune, RUC, PH Absalon, ZEALAND, Clavis, ZBC, Roskilde Tekniske Skole, VUC, ARGO, Beredskabet, Boligselskabet Sjælland, Chr. Hansen, De forenede Dampvaskerier, Erhvervsforum, Gotlieb, JKS, Klimaks, Landskaberne, Keep going, Kaffe karma m.fl.

Del på sociale medier