Roskilde Sydvest er en bydel med mange kvaliteter og muligheder, som Roskilde Kommune i samarbejde med Boligselskabet Sjælland nu vil udvikle. Første skridt er en arkitektkonkurrence om et nyt midtpunkt, trafikforløb og parkforløb. Det skriver Roskilde Kommune i en pressemeddelelse.

Foto: Anne Beth Witte, Byportalerne.dk

Byrådet har behandlet en række sager om en kommende arkitektkonkurrence i Roskilde Sydvest, hvor bl.a. boligområdet Æblehaven/Rønnebærparken er beliggende. På onsdagens byrådsmøde blev det besluttet, at et nyt børnehus samt et sundhedshus med tandpleje skal indgå i den kommende arkitektkonkurrence.

– Jeg glæder mig til, at vi nu skal i gang med at udvikle Roskilde Sydvest og centergrunden i Æblehaven/Rønnebærparken. Målet er at skabe et mere åbent og attraktivt boligområde for nuværende beboere, tilflyttere og besøgende, og at tilføre bydelen et nyt socialt knudepunkt. Vi vil på den måde styrke fællesskabet og de sociale netværk på tværs af forskellige beboergrupper i bydelen, siger borgmester Tomas Breddam.

Byrådet vedtog i 2018 “en boligpolitik i social balance”, der bl.a. fokuserer på at løfte en række af Roskildes store boligområder.

Æblehaven/Rønnebærparken er i øjeblikket i gang med en gennemgribende renovering og får nye, attraktive tagboliger. Den udvikling vil Roskilde Kommune og Boligselskabet Sjælland nu understøtte med en ambitiøs byomdannelse i og omkring boligområdet. Første skridt er en arkitektkonkurrence, der skal finde sted over sommeren 2021.

Målet med arkitektkonkurrencen
Arkitektkonkurrencen skal vise, hvordan Roskilde Sydvest kan tilføres attraktive boligområder med gode rammer for lokale fællesskaber, rekreative grønne områder og funktioner, der skaber byliv og aktivitet. Området skal åbnes op, så det får en naturlig sammenhæng med de omkringliggende boligområder.

Centergrunden i Æblehaven/Rønnebærparken skal rumme en række kommunale og almene funktioner, hvoraf nogle allerede i dag er beliggende på centergrunden, andre er beliggende tæt ved centergrunden og andre igen etableres som nye funktioner. Funktionerne har velfærdsrelaterede og/eller almene formål, og tiltrækker mange brugere i det daglige – både fra lokalområdet og resten af Roskilde by.

Konkurrencen afvikles i et tæt samarbejde med Boligselskabet Sjælland og de lokale afdelingsbestyrelser, som repræsenterer Æblehaven/Rønnebærparkens beboere.

Boligselskabet Sjælland er allerede i gang med en stor renovering af boligerne i området, og glæder sig til, at arbejdet med at omdanne centergrunden går i gang.

– Vi er i gang med et kæmpe arbejde med at renovere og forandre boligerne, og derfor er jeg også begejstret for at Roskilde Kommune byder ind på et tilsvarende løft af centerområdet, fortæller Bo Jørgensen, direktør i Boligselskabet Sjælland.

– Det er rigtig godt, at kommunen på den måde er med til at skabe den forandring, vi og beboerne ønsker os for et trygt og bæredygtigt boligområde, understreger Bo Jørgensen.

Inden arkitektkonkurrencen vil der være dialog med de lokale beboere i form af byvandringer, afholdt coronasikkert i små grupper. Her kan man høre mere om arkitektkonkurrencen og bringe idéer og forslag i spil. Borgerinddragelsen vil fortsætte efter konkurrencen, så der tages højde for lokale forhold og alle idéer til byomdannelsen kommer med i processen.

Læs mere om byvandringerne på www.roskilde.dk/sydvest.

Foreløbig overordnet tidsplan
Feb/Marts 2021: Borgerinddragelse
Mar-Sep. 2021: Afvikling af arkitektkonkurrencen
Sep. 2021: Vinder af arkitektkonkurrence kåres
Sep-dec 2021: Videreudvikling og projektering af vinderforslag
2022: Udarbejdelse og vedtagelse af ny lokalplan, delprojekter i parkforløb.
2023-2024: Byggeri af nyt børnehus, delprojekter i park- og trafikforløb.
2025: Nybyggeri på centergrunden i Æblehaven/Rønnebærparken.

Del på sociale medier