Seks ud af 10 studerende vurderer, at deres faglige udvikling er dårligere med onlineundervisning end normalt. Underviserne oplever også et fald i kvaliteten. Det viser en omfattende undersøgelse af onlineundervisningen på de videregående uddannelser under forårets corona-nedlukning, som Absalon har været en del af. Det oplyser de i en pressemeddelelse

Foto: Anne Beth Witte, Byportalerne.dk

Zoom, Skype og Meet. Digitale møder, onlineundervisning og aktiviteter bag skærmen er hverdag for studerende og undervisere på de videregående uddannelser. Sådan var det også i foråret, da corona-nedlukningen pludselig betød, at alle undervisningsaktiviteter fra den ene dag til den anden skulle foregå digitalt.

Den hurtige omstilling har haft en række konsekvenser. Det er blandt andet gået hårdt ud over aktivitetsniveauet og arbejdsglæden blandt studerende og undervisere. Det viser en stor undersøgelse af forårets nedlukning, som omkring 20.000 studerende og knap 3.000 undervisere på ni uddannelsesinstitutioner har besvaret.

Peter Gundersen lektor på Center for Skole og Læring har sammen med kollega og lektor Rasmus Jørnø været medforfattere på rapporten og bl.a. ansvarlige for det metodiske design af den kvalitative del af undersøgelsen: Hvordan, og om hvad, undervisere og studerende skulle interviewes.

”Vores udgangspunkt har været, at der med nedlukningen var tale om en nødsituation med hurtig omlægning af hovedparten af al undervisning til følge. Derfor havde hverken undervisere eller de studerende den nødvendige tid til at forberede sig på eller de optimale rammer til at gennemføre en online- eller fjernundervisning, som de almindeligvis ville. Der er i høj grad tale om nødundervisning”.

Peter Gundersen understreger, at der er tale om helt unikke forhold, som har præget hele samfundet i 2020:

”Vi mener derfor, man skal være varsom med ukritisk at overføre erfaringerne til andre situationer uden at være villig til at gå ind i en nærmere analyse af det komplekse samspil mellem pædagogik, teknologi, fagligt indhold, institutionelle ressourcer og beredskab samt deltagerforudsætninger, som udgør rammerne om al undervisning, også den digitalt understøttede nødundervisning”.

”På den positive front viser det sig, at både undervisere og studerende har oplevet en mere fokuseret vejledning i det virtuelle format i sammenligning med den almindelige vejledning og at der her ligger et potentiale der kan udforskes yderligere når samfundet åbner op igen”, forklarer Peter Gundersen.

FAKTA

De ni deltagende institutioner er: Aalborg Universitet, Professionshøjskolen Absalon, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Roskilde Universitet, Syddansk Universitet, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, UC SYD, Professionshøjskolen UCN og VIA University College.

Uddannelses- og Forskningsministeriet støttede i maj 2020 et tværgående sektorprojekt om online-undervisning med 1 million kroner.

Undersøgelsen består af 4 dele:

  • En spørgeskemaundersøgelse blandt 85.000 studerende fordelt på 9 institutioner (24 procent har svaret).
  • En spørgeskemaundersøgelse blandt 6.000 undervisere fordelt på de samme 9 institutioner (49 procent har svaret).
  • En interviewundersøgelse med strategisk udvalgte respondenter fra de to spørgeskemaundersøgelser.
  • En kortlægning af institutionernes systemlandskaber og organisatoriske ressourcer i forhold til omlægning til onlineundervisning.

Her ligger selve rapporten, resume samt cases

Del på sociale medier