Selv om kommunen tilbyder misbrugsbehandling til borgere med alkoholproblemer, så kan opgaven være særlig vanskelig, hvis borgeren samtidig er psykisk syg. Nu har kommunen et tilbud til borgere med psykiske lidelser, som ofte dropper ud af en behandling. Det oplyser Roskilde Kommune i en pressemeddelse.

Foto: Anne Beth Witte, Byportalerne.dk / Dit Roskilde

Nogle mennesker kæmper ikke kun med voldsomme psykiske problemer, men også med et voldsomt alkoholmisbrug; og ofte drikker de for at holde de psykiske lidelser ud: – Det er hårdt nok at gennemgå en misbrugsbehandling og forblive tørlagt, men det er endnu vanskeligere, når man samtidig har svære psykiske lidelser. Derfor er jeg glad for at vi nu har et særligt tilbud med døgnbehandling og opfølgning, siger borgmester Tomas Breddam.

777.000 kr. til specialiseret døgnbehandling.
Den nødvendige hjælp kan Roskilde Kommune tilbyde takket være en pulje i Sundheds- og Ældreministeriet. Kommunens Center for Alkohol- og Stofbehandling, CAS, har søgt og fået bevilget 777.000 kr. til døgnbehandling af de såkaldte dobbeltbelastede borgere, dvs. borgere, der både har svære alkoholproblemer og en psykisk lidelse: – Vi forventer, at seks borgere kan gennemgå behandlingen over de næste to år. Der er flere borgere, der er dobbeltbelastede, men dem hjælper vi typisk selv gennem CAS. Den her mulighed er kun for de borgere med de største udfordringer og dermed behov for en særlig specialiseret døgnbehandling, forklarer Bent Jørgensen, formand for Beskæftigelses- og Socialudvalget.

Bent Jørgensen understreger, at kommunens Center for Alkohol- og Stofmisbrug længe har haft effektivt dagbehandlingstilbud til borgere, der er mindre belastet af både alkoholmisbrug og psykiske lidelser. Det er en lille delgruppe af målgruppen, der har brug for denne specialiserede form for døgnbehandling.

FAKTA.
Roskilde Kommune får i alt 777.484 kr. fra 2020-2021 af Sundheds- og Ældreministeriet. Pengene kommer fra puljen ‘Styrkelse af den kommunale døgnbehandling af dobbeltbelastede alkoholmisbrugere.

I perioden 2020 – 2021 forventes seks borgere at gennemgå et behandlingsforløb (3 borgere pr. år).

Roskilde Kommune samarbejder med Blå Kors Behandlingscenter i Tåstrup.

Behandlingsformen har tidligere været afprøvet i Roskilde Kommune i perioden ’16-’19. Her kom otte borgere gennem et længerevarende dobbeltfokuseret behandlingsforløb. Ved projektperiodens afslutning var seks af dem ude af misbruget. Gennem forløbet har de også ændret andre områder i deres liv, f.eks. i forhold til familie/netværk, at styr på hverdagen og en generelt forbedret livskvalitet.

Del på sociale medier