Hvad sker der, når vandet om nogle år permanent er steget med 30 cm i Roskilde Fjord? Den situation er Roskilde Kommune nu i gang med at forberede sig på ved nøje at gennemgå hele kyststrækningen langs fjorden. Det oplyser Roskilde Kommune i en pressemeddelse.

PR-Foto Roskilde Fjord Skjoldungernes Land

“Vi kender – desværre – kysten langs Roskilde Fjord rigtig godt i forhold til oversvømmelser, som det ser ud i dag. Men vi ved også, at vandet stiger på grund af klimaforandringerne og den fremtid skal vi være parate til”, siger formand for Klima- og Miljøudvalget, Karim Friis Arfaoui.

“Der er ikke fuldstændig enighed blandt forskerne om, hvor hurtigt vandet vil stige, men alle er enige om, at det vil ske. 30 cm er jo ikke mere end længden på et stykke printerpapir. Men omsat til vandstigning taler vi om mange millioner kubikmeter vand. Hvordan det påvirker kysten afhænger af en række forhold helt lokalt, så derfor har vi brug for en grundig kortlægning”, siger udvalgsformanden.

“Allerede i dag har kommunen modtaget en række ansøgninger fra ejendomme, som ønsker at etablere en sikring. Derfor har vi også brug for en grundig fysisk registrering af de nuværende forhold langs kysten, så vi kan vurdere behovet for kystbeskyttelse, og hvordan en kystbeskyttelse vil påvirke naboer og adgangsforholdene langs kysten. Det vil have stor betydning for vores kysters udtryk og tilgængelighed i fremtiden”, siger Karim Friis Arfaoui.

Kortlægningen vil betyde, at kommunen skal have adgang til kysten mange steder langs fjorden. Det vil de private lodsejerne blive kontaktet om.

Kortlægningen vil ske både af de eksisterende forhold og med en vurdering af behov for fremtidig beskyttelse i forhold til enten erosion eller oversvømmelse.

Kommunen vil vurdere, hvilke tekniske løsninger der kan sikre udvalgte strækninger og se på påvirkning af naboejendomme, kystprofil og adgang til – og langs kysten.

Fakta.
Siden september 2018 har Roskilde haft ansvaret for at behandle ansøgninger fra grundejere om kystbeskyttelse. Det skyldes, at kommunerne har overtaget opgaven fra Kystdirektoratet.

Det er grundejernes eget ansvar at sikre deres ejendom mod oversvømmelser og erosion, men det er kommunen, der skal give tilladelsen til et projekt. Det er kommunens mål, at analysen også skal understøtte helhedsløsninger, hvor grundejere går sammen om at sikre deres ejendomme.

Behovet for beskyttelse skal i hver sag balanceres i forhold til andre interesser og hensyn som fx adgang til og langs kysten, påvirkning af naboejendomme og anlæggets tekniske, natur- eller miljømæssige karakter.

Del på sociale medier