I Børnehuset Mælkebøtten skal musik være en del af den pædagogiske profil, lyder et af fire nye initiativer for børn i Alle Tiders Musikby.

Musik for alle – det har været overskriften på Alle Tiders Musikby siden 2017. Og fordi strategien især har fokus på, at alle børn skal møde musikken, har der været mange musiske aktiviteter i dagtilbud og skoler.

Foto: Sangens Hus

Nu er der nye initiativer på vej. Et af dem er målrettet tre til fire dagtilbud, hvor børnene kommer fra forskellige samfundslag. Skole- og Børneudvalget ønsker at gennemføre musikforløb for børnene i samarbejde med Roskilde Musiske Skole. Forløbene, der tidligere er afprøvet med succes, indeholder blandt andet otte musiske workshops for børn og personale.

– Musik kan noget, som alle børn kan få rigtig meget glæde af, og vi ved, at det at synge og spille musik smitter positivt af på børnenes trivsel og udvikling, siger Jette Henning, der er formand for Skole- og Børneudvalget.

Musik i Mælkebøtten.
Mange af Børnehuset Mælkebøttens børn kommer i dag fra Æblehaven og Rønnebærparken. Kommunen har en målsætning om at skabe dagtilbud med bredt sammensatte børnegrupper. Derfor vil børnehuset gerne tiltrække børn og forældre fra de nærliggende boligområder.

– Musikken kan være et element, som kan gøre børnehuset attraktivt for disse familier. Samtidig får de børn, der allerede går i børnehuset, også glæde af det. Musik skal være en del af børnenes hverdag i Mælkebøtten, og det kan et samarbejde med Roskilde Musiske Skole hjælpe med, forklarer Jette Henning.

Børnehuset vil bruge musikken i den pædagogiske profil, Der vil fx være forskellige musiske aktiviteter hen over året, med musik, sang, rytme og bevægelse. Og Instrumenterne skal være til at få fat på, så børn og medarbejdere kan bruge musikken i det daglige. Forældre involveres og inviteres til musikarrangementer, så de selv kan bidrage til deres barns erfaringer med musik og sang.

Planen er, at initiativet skal starte i andet halvår af 2020 og løbe i en toårig periode.

Sangprofil børnehaver.
Alle Tiders Musikby har herudover fire sangglade dagtilbud, som har papir eller certifikat på, at de har en sangprofil. Det er børnehusene Trekroner, Engblommevej, Bredgade og Lærken. Forud er gået et udviklingsforløb for hele institutionen og uddannelse af de voksne, som børnene dagligt er sammen med.

– Sangen skal først og fremmest bidrage til, at vi får glade og kreative børn. Men andre kan også have glæde af, at børnene synger, for eksempel beboerne på vores plejecentre. Det vil være til glæde for både børn og ældre at mødes og synge, siger Jette Henning.

Sangprofil dagtilbuddene undersøger derfor også nye muligheder for, at børnene kan komme ud og synge på plejehjem og i kirker.

Ud over de nævnte nye initiativer er der også et, der er målrettet skolernes mellemtrin. Det drejer sig om elektroniske undervisningsforløb, som har fået titlen “STRØM til børn”.

Skole- og Børneudvalget sender nu de fire konkrete indsatser videre til Musikbyudvalget. Her vil de indgå, når udvalget skal tage stilling til handleplanen for Alle Tiders Musikby for 2020 – 2023.

Del på sociale medier