Plan- og Teknikudvalget har prioriteret 20 projekter til i alt 60 mio. kr., der skal forbedre trafiksikkerheden og forholdene for cyklisterne over de næste 4 år. I år får blandt andet skolevejene i Viby og et sikkert kryds ved Vilvorde på Køgevej høj prioritet.

“Det er en svær prioritering, vi har stået overfor. Derfor har vi vurderet projekterne ud fra kriterierne: cykelfremme, trafiksikkerhed, skoleveje, mobilitet, klimaeffekt og samspil med øvrige projekter. Vi ser selvfølgelig også på, at der skal være en geografisk spredning. Endelig har vi besluttet i byrådet, at andelen af cykelprojekter skal udgøre mindst 40 % hvert år. Ud fra alle dette er vi nået frem til en liste, som jeg synes er fornuftig”, siger formand for Plan- og Teknikudvalget, Daniel Prehn.

Krydset ved Vilvorde mellem Søndermarksvej og Køgevej skal sikres som skolevej. Adgangen fra Søndermarksvej til Køgevej lukkes og kobles til det eksisterende lyskryds ved Vor Frue Hovedgade/Køgevej med 275 meter ny vej på marken til venstre på fotoet.

Sikre skoleveje i Viby.
Efter skolesammenlægningen i Viby er der opstået behov for mere sikre skoleveje, da mange elever nu har fået en længere skolevej og cykler ad andre ruter end tidligere. En ekstern rapport er kommet med anbefalinger, og nu skal elever på begge afdelinger af Viby Skole høres for at få deres oplevelse af problemer på skolevejen og forslag til forbedringer.

De foreløbige analyse viser, at der er behov for et lysreguleret kryds ved Assendløsevejen/Grønningen/Vibyvejen/Dalen. Derudover er der blandt andet brug for forbedrede krydsninger af Vibyvejen, en bedre forbindelse via Vestergade/Grønningen, et fortov ved Lunden og en bedre krydsning af stien ved Tofthøjvej. Der er afsat 4 mio. kr. i 2020 og 2,5 mio. kr. i 2021 til arbejdet.

Krydset ved Vilvorde.
Et andet stort projekt i 2020 bliver et kryds ved Vilvorde på Køgevej. Det skyldes, at skolebørn og andre cyklister fra Vor Frue mod Østervangsskolen er udsatte, når de cykler langs Køgevej og krydser Søndermarksvej i morgenmyldretiden. Løsningen bliver, at den nuværende adgang fra Søndermarksvej til Køgevej lukkes og kobles til det eksisterende lyskryds ved Vor Frue Hovedgade/Køgevej med 275 meter ny vej. På den måde kan cyklisterne køre i tunnelen under Køgevej og fortsætte på en ren cykelsti/fortov ved Søndermarksvej. 

Det kommer til at koste 2,6 mio. kr. i 2020 ud over 3,85 mio. kr., der er afsat i 2019.

Cykelbibliotek.
Andre større projekter i 2020 omfatter delte stier på Vindingevej, asfaltering af Syvstien og et “cykelbibliotek”, hvor man kan låne en cykel i kortere tid for at prøve en ny type cykel af. Det er der gode erfaringer med fra bl.a. Helsingør, Aarhus og Odense. Store projekter de kommende år er blandt andet en cykelsti fra Ramsølille til Gadstrup og fra Østrup til Gundsølille.

Se hele sagen her

Del på sociale medier