Skole – og Børneudvalget i Roskilde Kommune har på seneste møde besluttet en ny tilgang til måden, hvorpå der føres pædagogisk tilsyn på dagtilbudsområdet.

Foto: Colourbox

I 2019 har 17 af Roskilde Kommunes dagtilbud afprøvet en ny måde at føre pædagogisk tilsyn på, og nu har Skole- og Børneudvalget besluttet at gøre det til permanent praksis.

Det er et krav, at alle institutioner i Roskilde Kommune hele tiden arbejder med at sikre og udvikle den pædagogiske kvalitet. Med ændringerne styrkes fokus på, at det pædagogisk tilsyn på den ene side skal bidrage til at udvikle den pædagogiske kvalitet og på den anden side skal sikre, at kvaliteten i alle dagtilbud er i orden.

Det nye vil bl.a. være, at alle tilsynsbesøg som udgangspunkt er uanmeldte, og at der sker en større inddragelse af medarbejdere og forældre i arbejdet. For at give ledere og medarbejdere de bedste forudsætninger for at skabe udvikling i dagtilbuddene vil tilsynet fremover have en to-årig kadence, med et tilsynsbesøg det ene år og et opfølgende møde det næste år.

– I Roskilde Kommune har vi generelt rigtig gode dagtilbud, men vi skal selvfølgelig hele tiden sikre os, at både de kommunale, selvejende og private tilbud understøtter børnenes trivsel, udvikling, læring og dannelse. Jeg synes, det er positivt, at medarbejdere og ledere på området selv har været med til at pege på, hvordan tilsynet kan forbedres og understøtte en god hverdag for børnene i dagtilbuddene, siger Jette Henning, formand for Skole- og Børneudvalget.

I de kommunale dagtilbud udføres det nye tilsyn af en pædagogisk konsulent, en områdeleder eller af en pædagogisk leder, der besøger institutionen og observerer og vurderer, hvordan institutionen arbejder med at skabe god kvalitet, dvs. hvordan personalet yder omsorg, hvordan personalet taler med børnene, hvordan de støtter og guider børnene, og hvordan de stimulerer børnene. I de øvrige tilbud vil det være en pædagogisk konsulent. I dagplejen og i de private pasningsordninger er det en dagplejepædagog, der fører tilsyn.

For at skabe mest mulig åbenhed og dialog med forældrene vil Roskilde Kommune offentliggøre tilsynsrapporterne for de enkelte daginstitutioner på deres hjemmesider. Øvrige rapporter kan findes på kommunens hjemmeside www.roskilde.dk.

Del på sociale medier