Strækningen Roskilde-Køge bliver den første i Østdanmark, hvor det nye digitale signalsystem tages i brug. Signalsystemet skal give passagererne flere tog til tiden. Frem mod december tester lokoførere og trafikledere systemet, og der laves de sidste installationer. Derfor vil banen og overkørsler være spærret i flere perioder.

Sådan virker det nye digitale signalsystem. Foto: Banedanmark

Signalsystemerne på den danske jernbane er forældede. De stammer fra 1950’erne og 1960’erne og er en af de primære grunde til forsinkelser. Med det nye signalsystem modtager lokomotivføreren køresignal direkte på en skærm i førerrummet via radiokommunikation. Det betyder, at de signaler, der i dag står langs jernbanen, i fremtiden fjernes.

Systemet er i brug flere steder i verden i dag. Men det er komplekst at udrulle et nyt signalsystem, som skal tilpasses den danske jernbanen og igennem gennemgribende tests, togene skal have nyt system og personalet skal uddannes i det nye system, inden det godkendes til kørsel med passagerer og gods.

Nye signaler fra 15. december
Det nye signalsystem sættes som det første sted i Østdanmark i drift mellem Roskilde og Køge den 15. december 2019. Inden systemet tages i brug, skal de sidste installationsarbejder og test udføres, ligesom personalet trænes i at bruge det nye system for at sikre, at sikkerheden er i orden og, at alt kører, som det skal. Det betyder blandt andet, at det frem mod den 15. december i perioder vil være nødvendigt at spærre banen og overkørslerne. Det kan af sikkerhedsmæssige årsager ikke undgås at spærre banen og overkørslerne mellem Roskilde og Køge i flere weekender og hverdage frem mod d. 15. december, hvor systemet tages i brug.

“Vi ved, at naboerne og passagererne har været hårdt prøvet. Derfor glæder vi os over at kunne tage det nye, digitale signalsystem i brug på den første strækning i Østdanmark til december og give passagererne flere tog til tiden. Men først skal vi igennem weekender og hverdage med togbusser og spærrede overkørsler, mens vi får det sidste på plads. Det er et projekt, der desværre ikke kan gennemføres uden at passagererne og naboerne kan mærke det, men vi har gjort, hvad vi kan for at mindske generne,” udtaler Søren Boysen, direktør for Signalsystemer i Banedanmark.

Spærringer de kommende seks uger
Banedanmark påbegyndte tests i uge 44 og tester hver weekend frem til uge 50. I uge 50 spærres banen i syv dage, mens de sidste installationsarbejder og tests udføres. Alle overkørsler på strækningen lukkes periodevis, mens systemet testes. Mens det for passagerne betyder togbusser, da det er nødvendigt at spærre banen, når der testes.

Følgende jernbaneoverkørsler lukkes:
• Kamstrupvej, 4000 Roskilde
• Salløvvej, 4621 Gadstrup
• Hovedgaden, 4622 Havdrup
• Nauerbjergvej, 4622 Havdrup
• Østergade, 4623 Lille Skensved

Togbusser i stedet for tog

Tests er så vidt muligt lagt i weekenden af hensyn til togtrafikken og passagererne. DSB indsætter togbusser i forbindelse med spærringerne. Tjek din rejse på rejseplanen.dk.

Om det nye signalsystem

  • Strækningen Roskilde-Køge bliver den første i Østdanmark, hvor det nye digitale fælleseuropæiske signalsystem ERTMS (European Railway Traffic Management System) tages i brug. Den første strækning i Vestdanmark blev sat i drift mellem Frederikshavn og Lindholm d. 21. oktober 2018.
  • Information om projektet findes på Banedanmarks hjemmeside.
  • Planen for de kommende syv ugers spærringer er vedhæftet.
Del på sociale medier