Chefjurist på RUC Kirsten Dybvad Mikkelsen modtog Dannebrogordenen for sin indsats og resultater i varetagelsen af Roskilde Universitets juridiske ansvar og forpligtelser som uddannelses- og forskningsinstitution og bidrag til understøttelse af universitetssektorens videnoverførsel til det omgivende samfund.

Audiens hos Dronningen

Kirsten Dybvad Mikkelsen har fra begyndelsen af sin ansættelse for mere end 10 år siden arbejdet målrettet for at sikre det juridiske fundament for universitetets aktiviteter og dispositioner. I den forbindelse har hun været medvirkende til bl.a. at få etableret et juridisk team i RUC’s administrative organisation og at sikre procedurer for juridisk gennemgang og godkendelse af alle relevante sager.

Hun står også for RUC’s funktion om overførsel af viden og teknologier til omverdenen og har i sit arbejde bl.a. understøttet og forenklet de eksterne aftaleindgåelser med indførelse af aftalestandarder og skabeloner for bl.a. forskningssamarbejder og videnoverførsel.

“Tildelingen af ridderkorset er en stor anerkendelse af mit arbejde og mine arbejdsresultater, og anerkendelsen gør mig oprigtigt glad. Jeg synes også, det er sjovt og ærefuldt som embedsmand at blive del af denne historiske danske ordenstradition,” siger Kirsten Dybvad Mikkelsen.

Blikket rettet på universiteternes eksterne samarbejde og teknologioverførsel
Arbejdet med universiteternes eksterne samarbejde og videnoverførslen til det omgivende samfund brænder Kirsten Dybvad Mikkelsen særligt for.

“Jeg glæder mig oprigtigt hver gang, vi får forhandlet og landet en forskningssamarbejdsaftale med omverdenen, hvor RUC’s forskning kommer direkte i spil til nytte og glæde for udvikling og velfærd i samfundet,” siger Kirsten Dybvad Mikkelsen.

RUC indgår årligt mellem 150-200 nye forskningssamarbejdsaftaler fordelt på hovedområderne naturvidenskab, samfundsvidenskab, humaniora og teknisk videnskab. Samarbejdspartnerne omfatter private virksomheder i ind- og udland, offentlige myndigheder og nationale/internationale offentlige og private fonde.

Kirsten Dybvad Mikkelsen sidder som RUC’s repræsentant i Danske Universiteters Udvalg for Innovation og Teknologioverførsel. I en årrække har hun medvirket til at fremme de bedst mulige rammer for den samlede universitetssektors videnoverførsel til omverdenen og til sektorens bidrag til udvikling og innovation i samfundet.

Del på sociale medier