Sidste år startede Roskilde Kommune Chaufførklassen i samarbejde med blandt andre transportbranchen. 18 ud af 24 flygtninge har fået job eller er meget tæt på, og succesen har ført til andre brancherettede projekter.

Pressefoto

Idéen med at uddanne nytilkomne flygtninge til lastvognschauffører har vist sig at være god. Udover at hjælpe flygtninge i job får transportbranchens noget af den arbejdskraft, den tørster efter. Samtidig bidrager det til, at transportbranchen generelt får øje på de nye flygtninge som værdifuld arbejdskraft, frem for kun at kigge til udlandet.

Af de 24 borgere, der har gået i “Chauffør-klassen”, er ni kommet i job, mens yderligere ni afventer køreprøven. Der er ventetid, når eleverne skal have tolk med. Når det store kørekort er i hus, venter jobbet. Derfor forventer kommunen også, at 18 ud af 24 elever kommer i job i løbet af i år:

– Det er på alle måder en win-win-historie. 18 borgere får job og bliver selvforsørgende, vi sparer 1,5 mio. kr. om året på ydelser til borgerne, og som bonus får vi statens resultattilskud, som ligger mellem 52.000-78.000 kr. pr. borger, hvis de beholder deres job i mere end seks måneder, udtaler Bent Jørgensen, formand for Beskæftigelses- og Socialudvalget.

Chaufførskolen har været så stor en stor succes, at den har affødt to nye store projekter:

  • “Chauffør- og Lagerskolen”, som uddanner godt 30 ledige fra Roskilde Jobcenter til transport- og lagerbranchen og
  • “Busklassen”, som med løbende optag uddanner mænd og kvinder med flygtningebaggrund til busbranchen.

I løbet af de seneste 16 måneder er 94 flygtninge og sammenførte til flygtninge kommet i job, mens 63 flygtninge og sammenførte til flygtninge har minimum 190 timers lønnet arbejde pr. kvartal.

50 % af kommunens flygtninge og familiesammenførte til flygtninge er kommet i job efter 3 års ophold i landet og dette resultat placerer Roskilde Kommune blandt de bedste kommuner ift. at hjælpe flygtninge i job.

Del på sociale medier