For få måneder siden blev resultaterne af en brugerundersøgelse af hjemmeplejen og plejecentrene lagt frem. Når det kommer til rengøringen hos hjemmeboende borgere, er der plads til forbedring, hvilket også gælder borgernes oplevelse af, hvor mange forskellige medarbejdere, der kommer i hjemmet. Det skal nu undersøges nærmere, så kommunen kan sætte gang i konkrete tiltag.

Pressefoto

Venlige og respektfulde medarbejdere og en overordnet tilfredshed. Resultaterne var overvejende positive, da Roskilde Kommune i foråret 2019 undersøgte borgernes oplevelse med hjemmeplejen og plejecentrene, men der var også områder med plads til forbedring, f.eks. borgernes ventetid på plejecentrene, når de ringer efter en medarbejder:

–   Samfundet ændrer sig, og det samme gør de ældres behov. Vi kan ikke sætte ældrepleje på formler – alt det som de ældre efterspurgte for 10 år siden, er det samme som i dag. Derfor spørger vi i Roskilde Kommune de ældre, om vi gør det godt nok, og så retter til, hvis det ikke er tilfældet. En undersøgelse som denne er med til at sikre, at vi hele tiden bliver skarpere på den service, som vi leverer, siger borgmester Tomas Breddam (S).

Det er ikke kun på plejecentrene, at kommunen vil sætte ind. For mens modtagerne af hjemmehjælp i gennemsnit gav den personlige pleje, herunder hjælpen til at komme i bad, en score på 4,0 ud af 5, fik den praktiske hjælp, f.eks. rengøring, kun 3,6 af samme gruppe:

–   Vi kan ikke være tilfredse med borgernes bedømmelse af den praktiske hjælp, så her skal vi mere i dybden for at sikre, vi får tilbudt borgerne den rigtige omsorg. Vores hjemmeboende borgere har også et stort ønske om at blive mødt af flere velkendte ansigter, og det skal vi også kigge nærmere på nu, slutter Morten Gjerskov, formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Del på sociale medier