Den nye professor, Niels Heine Kristensen, spiller en fremtrædende rolle i et EU-projekt, der skal udvikle metoder, strategier og partnerskaber til at fremme bæredygtighed, sundhed og kvalitet i hele fødevarekæden fra jord til bord.

Med ansættelse af Niels Heine Kristensen som professor i bæredygtige fødevaresystemer får Institut for Mennesker og Teknologi på Roskilde Universitet en professor med bred tværfaglig, forskningsmæssig forståelse for, hvordan fødevarestudier og omstillinger i landbrugs-, fødevare- og måltidssektorerne kan tilrettelægges for at styrke bæredygtighed, cirkularitet og kvalitet – til gavn for samfund, erhverv og borgere.

Den nye professor er hentet til Roskilde Universitet fra et professorat ved Umeå Universitet i Sverige, hvor han som ‘Chair in Culinary Arts and Food Studies’ også har været viceforstander for Restaurant Högskolan. På Umeå Universitet har han blandt andet stået for udviklingen af en gastronomisk orienteret forskeruddannelse.

Niels Heine Kristensens forskning skaber ny viden, som kan give mange af sektorens aktørgrupper og beslutningstagere ny, forskningsbaseret viden om, hvordan en bæredygtig omstilling kan planlægges og gennemføres. I de seneste år har en del af forskningen også omhandlet praksis og kontekst for maden i offentlige og private institutioner som børnehaver, skoler, plejehjem, sygehuse og restauranter, og hvordan den kan gøres mere brugerorienteret, økologisk og bæredygtig.

Niels Heine Kristensen tager et stort internationalt forskernetværk med til Roskilde Universitet herunder samarbejder med kolleger på nogle af de førende europæiske og amerikanske universiteter inden for agroøkologi og fødevaresystemer.

Helt aktuelt har han en fremtrædende rolle i Europa-Kommissionens Horizon 2020-projekt NEXTFOOD med et budget på i alt syv millioner euro. Projektet indgår i EUs store satsning for at udvikle metoder, strategier og partnerskaber til at fremme bæredygtighed, cirkularitet, sundhed og kvalitet i hele fødevarekæden fra jord til bord.

Roskilde Universitet har gennem de seneste år arbejdet målrettet med at opbygge en forskningsmæssig platform, der arbejder med den cirkulære bio-økonomi og agro-økologien. Niels Heine Kristensens forskning og forskningsnetværk vil styrke universitetets forskning inden for grøn og bæredygtig transition. Ligesom Roskilde Universitet dyrker Niels Heine Kristensen tværfagligheden, fordi ingen problemer kan løses ud fra ét fagligt synspunkt, som han formulerer det.

Niels Heine Kristensen har en baggrund som civilingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet, hvor han også tog sin ph.d. og har været ansat som lektor. I 2007 blev han udnævnt til professor (mso) på Aalborg Universitets afdeling i København.

Niels Heine Kristensen. Foto: Roskilde Universitet.