Skolefritidsordningen (SFO) for børn i 0. til 3. klasse er populær – godt 97 procent af børnene i Roskilde er indskrevet i tilbuddet.

På enkelte skoler er der nu nærmest fuldt hus i SFO’en – næsten alle børn i 0. til 3. klasse er tilmeldt SFO. Og gennemsnittet for alle skoler er helt oppe på 97,1 procent tilmeldte, hvilket er en beskeden stigning i forhold til sidste år. Tallet er beregnet ud fra det antal elever, der går i en af kommunens folkeskoler, og som er tilmeldt en SFO.

Der er ingen skoler, hvor der er færre end 90 pct. af de indskrevne elever, der er tilmeldt skolefritidsordningen (SFO). Og på Absalons Skole, som har den højeste tilslutning, er hele 99,5 % af børnene i 0. – 3. klasse tilmeldt SFO. Det fremgår af en orientering til Skole- og Børneudvalget i Roskilde Kommune.

– Børnene i indskolingen har brug for et godt fritidstilbud efter skoletid, mens mor og far er på arbejde. Roskilde Kommune har altid prioriteret højt, både når det gælder SFO og klub, at det er tilbud med en selvstændig pædagogisk værdi for børnene, siger formand for Skole- og Børneudvalget Jette Henning.

SFO er for elever fra 0. til 3. klasse. Fra 4. til 7. klasse er fritidstilbuddet til eleverne klub, og her er tilslutningen noget lavere, fordi især nogle af de lidt ældre elever vælger det fra. Pr. 1. februar er gennemsnitligt 66,2 procent af børnene i aldersgruppen tilmeldt i klub. Men det varierer en del både fra år til år, hen over året og fra område til område, hvor mange elever der går i klub.

Andelen er beregnet ud fra antallet af elever fra 4.-7. klasse, der bor i skoledistriktet og går i klub i Roskilde Kommune. Dermed indgår der også børn i beregningen, som går i andre skoler end de kommunale folkeskoler.

Foto: Roskilde Kommune.
Del på sociale medier