Roskilde Kommune har igennem de seneste år arbejdet på at få medarbejdertrivslen op og sygefraværet ned. De seneste tal bekræfter, at indsatserne nu giver resultater. Sygefraværet i Roskilde er på bare et år faldet fra 14,4 dage pr. medarbejder til 13,7 dage pr. medarbejder – Faldet fra 2017 til 2018 svarer til 13 fuldtidsstillinger eller 25.000 arbejdstimer.

Der var færre dage i sygesengen blandt Roskilde Kommunes ansatte i 2018. Selvom faldet kun er på samlet 0,7 sygedage, så er det en positiv udvikling i forhold til sidste år, hvor der for første gang i flere år blev registreret en lille samlet stigning.

Medarbejdernes sygefravær belaster den kommunale økonomi, men det gå også ud over kvaliteten i kerneopgaven og medarbejdernes trivsel. Derfor har Roskilde Kommune i mange år arbejdet med forskellige forbyggende indsatsen for at nedbringe sygefraværet, heriblandet modellen 1-5-14, der har sikret kontakt mellem medarbejder og leder i forbindelse med fravær fra arbejdspladsen.

De forskellige indsatser har ført til, at kommunens sygefravær faldt fra 5,6 procent i 2017 til 5,3 procent i 2018.

Vi har et fælles ansvar.
Roskilde Kommune lancerede sidste år kampagnen ‘Ha’ det godt!’, der skal minde de kommunale medarbejderne om, hvor meget de betyder for deres arbejdsplads og deres kollegaer. – Vi har arbejdet meget med relationerne mellem medarbejder og leder, men nu har vi også sat fokus på kulturen på arbejdspladsen, og de seneste tal tyder på, at det er en god kombination af indsatser, siger Roskilde Kommunes HR-chef Anna Gantriis.

‘Ha’ det godt!’-kampagnen har fire indsatsområder Ryg og Arbejde, Hygiejne, Stress og Robusthed og er bygget op omkring en række aktiviteter, der skal motivere til, at alle tager et fælles ansvar med fokus på forebyggelse. Aktiviteterne strækker sig fra kurser og foredrag til meget målrettede indsatser på de enkelte arbejdspladser.

Over de sidste 10 år er kommunens sygefravær faldet fra 6,2 procent i 2008 til 5,3 procent i 2018.

Del på sociale medier