Nye regler betyder, at bl.a. mad, sengetøj og tøjvask er gratis for borgere på genoptræning efter hospitalsophold. Det giver ekstra udgifter for Roskilde Kommune, som nu kræver kompensation fra Sundhedsminister Ellen Trane Nørby.

Siden 1. februar har det i Roskilde Kommune været slut med selv at betale for ophold med pleje og genoptræning efter en hospitalsindlæggelse. Som følge af finanslovsaftalen for 2019 er akutpladser nemlig gjort gratis for borgerne.

Stoppet for egenbetalingen på akutpladserne betyder, at Roskilde Kommune i 2019 vil have en ekstraudgift på 1,5 mio. kr. Hvis ikke midlerne kommer fra regeringen i forbindelse med midtvejsreguleringen, bliver kommunen tvunget til at tage pengene fra andre områder: – Jeg er enig med ministeren i, at det skal være gratis for borgere at komme på et ophold med den støtte, de har behov for, når de bliver udskrevet fra hospitalet. Nu skal vi bare have styr på finansieringen. Derfor har jeg i samarbejde med Sundheds – og Omsorgsudvalget skrevet til ministeren for at sikre, at kommunen bliver kompenseret for den manglende indtægt, så den nye ordning ikke vil betyde serviceforringelser for andre borgere, siger borgmester Joy Mogensen.

Beslutningen om at gøre pladserne gratis sker efter, at regeringen i finanslovsaftalen med Dansk Folkeparti aftalte et stop for egenbetaling på kommunale akutpladser. Men det koster dyrt. Morten Gjerskov, der er formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget i Roskilde Kommune, deler borgmesterens holdning til, at den ekstra udgift ikke skal gå ud over borgerne: – Det er et stort fremskridt, at egenbetalingen på akutpladser er fjernet. Nu skal vi i samarbejde med ministeren sørge for, at ekstraudgiften ikke kommer til at betyde ringere pleje for vores borgere, siger Morten Gjerskov, formand for Sundheds- og omsorgsudvalget.

FAKTA.
Aftalen dækker akutpladserne bevilliget efter Servicelovens §84 (i Roskilde Kommune kaldet rehabiliteringspladser). Plejehjemspladser og midlertidige aflastningspladser er fortsat underlagt egenbetaling.

Del på sociale medier