Landdistrikterne i Midt- og Nordvestsjælland kæmper for udvikling. Det kom til udtryk i årets første ansøgningsrunde i fordeling af tilskudsmidler fra LAG Midt-Nordvestsjælland. Bestyrelsen besluttede at give støtte til 9 projekter ud af 27 ansøgninger og uddelte små 2,6 mio.kr.

I årets første runde modtog LAG Midt-Nordvestsjælland 27 ansøgninger, der samlet søgte om 6,6 mio.kr. Det ansøgte beløb kunne i virkeligheden have været langt højere, men skyldes at bestyrelsen har fastsat en regel om, at et projekt højest kan søges om 400.000 kr. Reglen er fastsat med det formål at kunne tilgodese flest mulige projekter.
Bestyrelsen understreger, at man gerne ville have imødekommet flere af de stærke og gennemarbejdede projekter, der med et beskeden støttebeløb kunne have skabt udvikling i landdistrikterne.

Desværre er virkeligheden den, at LAG Midt-Nordvestsjælland kun har 4 mio.kr. til uddeling i hele 2019. Støttebeløbet skal tilgodese alle landdistrikterne i Odsherred, Kalundborg, Sorø, Lejre og Holbæk. LAG Midt-Nordvestsjælland afholder årligt to ansøgningsrunder. Den næste ansøgningsrunde er 20. august 2019.

Den sværeste udvælgelse til dato.
Når man står med et rekordstort antal ansøgninger, hvoraf de fleste understøtter udviklingsstrategien og lever op til alle de formelle krav for indstilling til tilsagn, så skal bestyrelsen være knivskarpe på hvilke af de egnede projekter der er mest aktuelle at støtte i den konkret ansøgningsrunde. Når bestyrelsen er nødsaget til at fokusere på aktualitet, kigger de ikke kun på hvor relevant projektet er i forhold til udviklingsstrategien, men i større grad på det aktuelle behov for understøttelse af udviklingen i deres landdistrikter og opvejer dette imod det enkelte projekts behov for understøttelse for at kunne realiseres.

Bestyrelsesformand Flemming E. Larsen udtaler i den forbindelse, at ”Efter lange og intense drøftelser af de indkomne ansøgninger besluttede en enig bestyrelse at støtte 9 rigtig spændende projekter, der vil få stor betydning for området”.

Nedenfor kan du se de projekter, som bestyrelsen udvalgte til støtte på bestyrelsesmødet den 07. februar 2019.

Del på sociale medier