Nogle borgere har brug for intensiv pleje og genoptræning, når de bliver udskrevet fra et hospitalsophold. Det har hidtil kostet dem 137,50 kr. i døgnet. Fra 1. februar 2019 er det blevet gratis.

Idéen med et rehabiliteringsophold på en akutplads er, at borgeren hurtigst muligt får sine færdigheder tilbage efter et hospitalsophold. Det har hidtil kostet 137,50 kr. i døgnet, fordi borgeren selv betaler for bl.a. mad, sengetøj og tøjvask. Det skal fremover være gratis, mener et flertal i Sundheds- og Omsorgsudvalget: – Jeg er glad for, at der var flertal i byrådet for forslaget om at ophæve kravet om egenbetaling for rehabiliteringspladserne. Genoptræning efter et hospitalsophold er så vigtigt, fordi borgerne hurtigst muligt skal have deres hverdag tilbage, udtaler Morten Gjerskov, formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Der er ca. 40 rehabiliteringspladser i Roskilde Kommune, så det kommer til at koste kommunen omkring 1,6 mio. kr. Her og nu bliver pengene fundet blandt midler, der var afsat til et mobilt sundhedslaboratorium, men på sigt forventes det, at kommunerne bliver kompenseret for beløbet af staten. Aftalen om et stop for egenbetaling på kommunale akutpladser er nemlig indgået mellem regeringen og Dansk Folkeparti som en del af finansloven.

Aftalen dækker kun akutpladserne (i Roskilde Kommune kaldet rehabiliteringspladser). Plejehjemspladser og aflastningspladser er fortsat underlagt egenbetaling. Rehabiliteringspladserne er gratis fra 1. februar 2019.

FAKTA.
Aftalen dækker akutpladserne bevilliget efter Servicelovens §84 (i Roskilde Kommune kaldet rehabiliteringspladser). Plejehjemspladser og midlertidige aflastningspladser vil fortsat være underlagt egenbetaling.
Roskilde Kommune bruger ikke betegnelsen ‘akutpladser’, men på kommunens ‘rehabiliteringspladser’ på rehabiliteringscenter Trekroner og Kastanjehaven i Jyllinge modtages borgere, som er i målgruppen for kommunale akutpladser. Det er borgere, der er udskrevet fra hospitalet, men som fortsat har brug for et sygeplejefaglig tilbud.
Roskilde Kommune har også ‘midlertidige aflastningspladser’, som ligger på Bernadottegården, Toftehøjen, Oasen og Asterscenteret. Disse pladser har fortsat egenbetaling. Aflastningspladserne retter sig mod en bredere målgruppe, der midlertidigt har et særligt behov for omsorg og pleje. Det kan fx være borgere med en dobbeltsidig lungebetændelse, der ikke nødvendiggør hospitalsindlæggelse eller borgere, som er plejekrævende, men hvor de pårørende har brug for aflastning i eget hjem.

Del på sociale medier