Skole- og Børneudvalget vil bruge 400.000 kr. på at videreudvikle mulighederne for, at eleverne på de kommunale skoler kan købe sund og billig mad på skolen.

Med budgettet for 2019 har politikerne afsat 200.000 kr. i hvert af årene 2019 og 2020 til, at kommunen sammen med Madkulturen videreudvikler mulighederne for sund og billig skolemad. Skole- og Børneudvalget har nu besluttet, at pengene skal bruges til at skabe en model for driften af kantinerne og for deres udbud af mad. – Vi har investeret i kantiner og køkkener, medarbejderne uddannes i økologisk omlægning, og der er udviklet anbefalinger og opskrifter til gode, sunde måltider til eleverne. Med det nye initiativ vil vi sikre, at alle børn får muligheden for at købe et både sundt og billigt måltid på deres skole. Det gør vi bl.a. ved at se på, hvordan man kan forbedre indkøb, distribution, produktion og salg, siger formand for Skole- og Børneudvalget Jette Henning. Det skal være et supplement til madpakken og et tilbud om mad på skolen til dem, der ønsker det. Og det kan der være gode grunde til.

Et nyt studie fra Aarhus Universitet viser, at alt for mange børn får for lidt mad i skolen – til skade for børnenes koncentration, opmærksomhed og dermed også deres læring. Det gælder både børn, der har en madpakke med hjemmefra, og børn, der køber mad på skolerne. – Mætte elever lærer bedre. Skolekantinerne skal tilbyde sund mad, som appellerer til eleverne og er til at betale. Derfor ønsker vi en samlet model for kantinerne med mere ensartede kriterier for bl.a. økonomi, madudbud og sortiment, så eleverne får de samme gode vilkår på alle skoler, siger Jette Henning.

Skolernes kantinemedarbejdere kan finde støtte og inspiration til sund og billig mad i kommunens anbefalinger til skolemad, som er beskrevet i kostpolitikken for børn og unge, og i mad- og måltidsguiden for skoler og SFO fra 2017. På nationalt plan har Fødevarestyrelsen udarbejdet anbefalinger til mad og måltider på skolerne, der understøttes af et måltidsmærke, skolerne kan søge.

FAKTA.
Byrådet har besluttet, at andelen af økologiske fødevarer i kommunen gradvist skal nå op på 90 procent i 2025. Kantinepersonalet på skolerne uddannes derfor i omlægning til økologisk mad.
ZBC har for Skole og Børn i 2018 gennemført en analyse af kantinernes kapacitet, fysiske rammer og driftsøkonomi. Den kortlægger udfordringer i forhold til indkøb, distribution, produktion og salg.

Del på sociale medier