Hvor tilfredse er borgere, der får hjemmehjælp eller bor på plejehjem egentlig med den hjælp, de får? Det bliver nu kortlagt i en brugerundersøgelse, som skal sikre et højt serviceniveau alle steder i kommunen.

Snart får borgere, der modtager hjemmehjælp eller bor på plejehjem, mulighed for at evaluere hjælpen fra Roskilde Kommune. En ny brugerundersøgelse, der drejer sig om alt fra hjælpen til at komme i bad til indkøb af dagligvarer, har nemlig borgernes tilfredshed i fokus: – Jeg vil gerne opfordre alle, der modtager personlig pleje og praktisk hjælp til at deltage i undersøgelsen og dermed bidrage til en så høj svarprocent som mulig. Det er vigtigt, at vi får af vide, hvordan borgerne oplever vores indsats, så vi fortsat kan sikre en høj kvalitet i plejen og justere, hvor der er behov for det, siger Morten Gjerskov, formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Spørgsmålene i undersøgelsen vil bl.a. dreje sig om tilfredsheden med leveringen af praktisk hjælp og personlig pleje. For modtagerne af hjemmehjælp vil der også være fokus på hjælp til tøjvask, madservice og indkøb.

Undersøgelsen bliver gennemført i foråret 2019. Når den er færdig, bliver der både lavet en samlet rapport for hele kommunens indsats og én for hvert plejecenter. Det bliver Epinion, der står for den. De indhenter svarene hos borgerne dels via et web-spørgeskema, dels ved at ringe borgerne op.

Brugerundersøgelsen bliver lavet mindst en gang for hver byrådsperiode for at sikre, at serviceniveauet lever op til, hvad der er besluttet fra politisk side. Eftersom den seneste undersøgelse var i 2015, har Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttet, at det er tid igen.

FAKTA.
Epinion, der skal stå for undersøgelsen, har tidligere stået bag lignende undersøgelse i andre byer og opnår typisk en høj svarprocent med sin fremgangsmåde.
Hjemmeboende borgere vil få en invitation til at udfylde et webbaseret spørgeskema og en opfølgning via et telefoninterview, hvis spørgeskemaet ikke bliver udfyldt. På plejecentrene vil borgerne, i et antal der er repræsentativt, deltage gennem personlige interviews, der gerne skal give dybere indsigt i deres oplevelser.

Del på sociale medier