Klima- og Miljøudvalget vil som udgangspunkt fremover sige ja, hvis et vandværk ansøger om at blødgøre drikkevandet.

Det kan lyde som en sag, der er lige til højrebenet, at vandværkerne selvfølgelig skal kunne sende vand ud til os forbrugere, uden det indeholder så meget kalk“, siger formanden for Klima- og Miljøudvalget, Karim Friis Arfaoui. “Mindre kalk i vandet betyder, at vores husholdningsapparater holder længere og bruger mindre energi. Vi vil også komme til at bruge mindre tid – og kemikalier – på at fjerne kalken i fx badeværelset, og vi behøver ikke bruge så meget shampoo og sæbe, når vi går i bad”.

Men der er ikke kun fordele ved at fjerne noget af kalken fra vandet, fortæller udvalgsformanden.
“Generelt er det en dyrere form for vandbehandling – på omkring 0,8 kr./m3 – som vi forbrugere skal betale for af få fjernet kalken, ligesom vi skal være sikre på, at vandkvaliteten er i orden.
Det har også været diskuteret, om mindre kalk har indflydelse på sundheden og giver større risiko for caries og knogleskørhed. Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer dog, at vi i fødevarer har andre væsentlige kilder til calcium og, man skal derfor drikke rigtig meget vand for at få dækket sit kalkbehov”, siger Karim Friis Arfaoui.

Samlet set har Klima- og Miljøudvalget derfor besluttet, at hvis vandværker ansøger om at blødgøre uforurenet grundvand, er udgangspunktet for sagsbehandlingen en konstruktiv tilgang til det. Man vil vurdere på, om der er tale om en kendt og velafprøvet teknologi, der ikke forringer vandkvaliteten. og som har en positiv businesscase. Udvalget understreger dog, at man selvfølgelig vil vurdere hver enkelt ansøgning fra vandværkerne individuelt.

Fakta.
Den 28. juni blev der holdt et borgermøde med cirka 75 borgere om emnet. Der var stor interesse for spørgsmålet, og der blev særligt diskuteret aspeker som korrosion af stålrør, tidshorisont for blødgøring og forskellige holdninger til centrale kontra decentrale blødgøringsanlæg.