“Har 70 år gamle menneskerettigheder relevans for os i dag”? Kaffekilden i Roskilde danner ramme om en aften med politisk samtale om menneskerettigheder.

Den 10. december 1948 blev Verdenserklæringen om Menneskerettighederne vedtaget af FN’s generalforsamling. Verdenserklæringen blev vedtaget i kølvandet på 2. Verdenskrig og for at beskytte mennesker imod forfølgelse på baggrund af etnicitet, religion og seksuel orientering. Den var et fælles håndslag på aldrig mere en krig som 2. Verdenskrig, og de ting man indskrev, var det man mente kunne forhindre en lignende krig. Fem år senere fulgte Menneskerettighedskonventionerne, som alle FN-lande forpligter sig til at leve op til, heriblandt Danmark.

Foto: Sascha Faxe / ‎Har menneskerettighederne relevans i dag?

Gennem de senere år har Menneskerettighedskonventionerne været til politisk debat herhjemme. Flere politikere har stillet spørgsmålstegn ved Menneskerettighedskonventionernes nutidige relevans og til Danmarks videre medlemskab af dem. Sascha Faxe fra Alternativet er derimod mere håndfast med sin udtalelse, “Lad os ikke svigte vores løfte til hinanden på tværs af kulturer, lande og overbevisninger, men derimod have modet til at stå fast”.

I Danmark har vi de seneste år set flere eksempler på, at Menneskerettighedskonventionerne er blevet gradbøjet til fordel for, at politikerne kan føre en politik på kanten af Menneskerettighedskonventionerne. Maskeringsforbuddet, behandlingen af asylbørn på Udrejsecenter Sjælsmark og et lovforslag om obligatorisk håndtryk ved tilkendelse af statsborgerskab er et par eksempler på, hvordan konventionerne bliver gradbøjet.

“Når flere politikere i dag stiller spørgsmålstegn ved konventionerne, er det på tide at minde om, hvorfor menneskerettighederne er så vigtige” mener Sascha Faxe. Hun vil derfor gerne i anledningen af 70 års dagen for FN´s Verdenserklæring invitere til en politisk salon om menneskerettigheder.

Sascha Faxe, som på forskellig vis har arbejdet med rettigheder i mange år, lægger kl. 19 ud med et oplæg, og bagefter vil der være mulighed for en fælles samtale om emnet mellem alle, som deltager.

Det er gratis at deltage, og arrangørerne håber, at man vil komme i god tid, så man kan nå at købe lækker kaffe og kage hos Kaffeekilden, som lægger lokaler til arrangementet.

Læs mere om arrangementet her.