Roskilde by syd for jernbanen har så mange spændende projekter i gang og så mange muligheder, at Plan- og Teknikudvalget nu vil lave en samlet plan for området. Planen skal sikre, at der fremover kommer boliger for alle og masser af oplevelser for dem, der bor i – eller besøger sydbyen.

Sydbyen er afgrænset af jernbanen, motorvejen og Vindingevej. Området rummer allerede i dag en stor variation af boliger, kultur, erhverv, uddannelse og rekreative tilbud.

Problemet er dog, at sydbyen mangler sammenhæng og nogle steder fremstår slidt og uattraktiv, sammenlignet med resten af Roskilde.

Derfor sætter Plan- og Teknikudvalget gang i arbejdet med en udviklingsstrategi, der skal give et helhedsblik på området. Og blikket skal ikke kun rettes mod asfalt og mursten – der skal også arbejdes med det sociale og kulturelle med det fælles mål at styrke naboskab, byliv og fællesskaber.

“Kast et blik på et kort over sydbyen, så kan alle se, at området bobler af muligheder”, siger formand for Plan- og Teknikudvalget, Tomas Breddam.

“Udviklingen er allerede i gang, bl.a. med et stort projekt med boliger og butikker på hjørnet af Køgevej og Sønder Ringvej. Vores erhvervsuddannelser ved Maglegårdsvej kan fx udvikles til et mere sammenhængende campusmiljø. Og ved forpladsen til Østervangskolen kan vi måske skabe et spændende byrum og gøre plads til flere nye boliger. Mulighederne er mange”, siger udvalgsformanden.

Tomas Breddam peger også på sydbyens rekreative liv, som kan udvikles yderligere – både i Ringparken, Rådhusparken og Rabalderparken på Musicon – men også via den nye bro, der kommer til Dyrskuepladsen og Milen med kunst, natur, badestrand og meget mere.

Den kommende udviklingsstrategi forventes at sætte fokus på at styrke eksisterende knudepunkter og anbefale byomdannelse og fortætning for at skabe nye byrum og mødesteder.

Arbejdet med strategien starter hen over efteråret 2018 og i foråret 2019 vil både borgere og nøgleaktører i området blive inddraget.

Pressefoto: Roskilde Kommune
Del på sociale medier