Her kan du se de uddrag af den seneste politirapport, der omhandler Roskilde Kommune i tidsrummet Jul 27, 2018 til Aug 07, 2018.

Bemærk det er de hændelser, politiet har valgt at inkludere i deres rapport.

Færdselsuheld – Tykmosevej, Havdrup – Solrød
Kl. 2230 var der sket et færdselsuheld, idet en bil var kørt ind i et træ. Det viste sig, at en 24-årig kvinde fra Havdrup under kørsel i en personbil ad Tykmosevej mod vest havde været uopmærksom et øjeblik på grund af en mobiltelefonsamtale. Hun ramte derfor et træ i højre side af vejen, således at bilens airbags blev udløst. En ambulance bragte den 24-årige til kontrol på skadestuen i Køge, men hun var sluppet uskadt fra uheldet. Ingen andre trafikanter blev involveret i ulykken.

Brandstiftelse på Skt. Hans-hospital – Tofteparken, Roskilde
Kl. 1246 rykkede brandvæsnet og politiet ud til en afdeling med surrogatfængslede på Skt. Hans, idet brandalarmen var gået i gang. Personalet havde konstateret, at der var gået ild i en madras i et rum, hvor en 38-årig surrogatfængslet mand opholdt sig. Han blev reddet ud, samtidig med at brandslukning blev iværksat, og de øvrige indsatte blev evakueret ud af bygningen. Brandvæsnet fik hurtigt slukket den minimale brand, og en ansat medarbejder blev for en sikkerheds skyld undersøgt for røgforgiftning af personale fra en tilkaldt ambulance. Den 38-årige mand blev anholdt som mistænkt for at have sat ild til madrassen og derfor formelt sigtet for overtrædelse af straffelovens bestemmelser om brandstiftelse. Efter endt sagsbehandling blev den 38-årige kørt retur til afdelingen, idet der efter en juridisk vurdering ikke var grundlag for fremstilling i grundlovsforhør i forhold
til en tidligere, men verserende straffesag, hvori han var varetægtsfængslet i surrogat og derfor anbragt på Skt. Hans. Straffesagerne incl. dagens sag om brandstiftelse vil blive samlet bedømt, når sagerne engang skal afgøres.

Færdselsuheld – Københavnsvej, Roskilde
Kl. 1628 var en 61-årig kvinde fra Roskilde kørt i en personbil ad Københavnsvej mod vest, da hun ville svinge til venstre ind til en fastfood-restaurant. Under svingningen blev hun påkørt på bilens højre side af en cyklist, der kørte ad Københavnsvej mod øst og skulle ligeud. Cyklisten – en 21-årig mand fra København K – blev tilset af personale fra den tilkaldte ambulance, men var sluppet fra uheldet med diverse knubs. Den 61-årige kvindelige bilist kan forvente at høre nærmere fra politiet i anledning af uheldet.

Boserupvej, Roskilde: Kl. 2039 – to mænd på 53 og 54 år fra Allerød havde antændt et bål på stranden ved kanten af Boserup skov. Begge blev sigtet for overtrædelse af afbrændingsforbuddet.

Politiet vil igen gøre opmærksom på, at afbrændingsforbuddet fortsat er gældende til trods for den smule nedbør, som der er faldet sidst på ugen. Nedbøren er langt fra nok til at eliminere risikoen for omfattende brand i naturen. Derfor skal borgerne fortsat være særdeles opmærksomme på alt, der kan bryde i brand. Der er fortsat totalt afbrændingsforbud i Danmark. Læs mere herom på de lokale brandberedskabers hjemmesider. Politiet følger op på anmeldelser om sådanne overtrædelser, der kan resultere i en bøde på mindst 5.000 kr. samt eventuelt erstatningskrav, hvis overtrædelser medfører skader på ting.

Herslev Kærvej, Herslev, Roskilde – Lejre: Kl. 0930 – 79-årig mand fra Roskilde havde afbrændt haveaffald i en olietønde, der var placeret mellem træer, tør beplantning og på græs.

Røveri mod person – Jernbanegade, Roskilde
Kl. 1215 anmeldte en 30-årig mand fra Høje Taastrup, at han natten mellem fredag og lørdag var blevet udsat for et røveri, hvor røveren under trussel med en kniv havde truet sig til at få udleveret et dyrt armbåndsur af mærket Breitling. Den 30-årige havde været på et diskotek og gik i tidsrummet kl. 0100-0145 mod sin bil på en nærliggende p-plads nord for gågaden i Roskilde. Her blev offeret antastet af røveren, der blev beskrevet som:

mand, 20-35 år, 175-180 cm høj, spinkel til almindelig af bygning, iført løsthængende grå hættetrøje, der var lukket sammen, så kun øjne og næse var synlig, sorte bukser og sorte sko, truede med kniv med ca. 10 cm langt blad. samtidig med, at han på dansk med accent truede med at stikke ham, hvis han ikke fik uret. Offeret tog sit ur af og gav det til røveren, der stak af til fods i ukendt retning. Den 30-årige kom ikke til skade ved røveriet.

Lokalpolitiet i Roskilde hører gerne fra personer, der har set røveren i området ved Jernbanegade – gågaden/Algade – parkeringsplads nord for gågaden. Kontakt politiet på tlf. 114 med oplysninger i sagen.

Narkokørsel i frakendelsestiden – Duebrødrevej, Roskilde
Kl. 1618 anholdt og sigtede politiet en 26-årig mand fra Kirke-Hyllinge for kørsel i narkotikapåvirket tilstand (mistanke om hash, kokain og amfetamin i blodet) i en personbil. Den 26-årige måtte i forvejen ikke måtte føre bilen, da han var frakendt kørekortet. Efter at have fået udtaget en blodprøve blev den 26-årige løsladt.

Nøgen mand? – Østre Ringvej, Roskilde
Kl. 0937 anmeldte en 48-årig kvinde fra Roskilde, at en nøgen mand gik rundt på Østre Ringvej med retning mod Astersvej. Politiet kørte til området, men fandt ikke nogen nøgen mand.

Kl. 1009 henvendte endnu en kvinde sig til politiet og oplyste, at hun havde været i lidt klammeri med en mand, der til sidst havde taget sit tøj af og var løbet sin vej i området ved krydset Østre Ringvej-Køgevej. Politiet ledte atter efter en nøgen mand, som efter nogen eftersøgning blev fundet kl. ca. 1045, hvor manden – en 21-årig mand fra Roskilde – blev frihedsberøvet for at få bragt hans adfærd til ophør. Efter et lægetilsyn blev den 21-årige indlagt på et sygehus uden at være blevet sigtet for noget, da hans adfærd ikke skyldtes trang til f.eks. at krænke andres blufærdighed.

Bål på bålsted – Lynghøjen, Svogerslev, Roskilde
Kl. 2151 anmeldte en 44-årig mand fra Roskilde, at han ved et bålsted ved Lynghøjsøerne havde set en mand og formentlig dennes have tændt et bål. Anmelderen havde påtalt forholdet på grund af afbrændingsforbuddet, men manden og sønnen var ligeglade. Derfor anmelderen efterfølgende kontaktet politiet, som fandt kun gløder tilbage på bålstedet, men ingen personer. Efter at have sikret sig, at gløderne ikke kunne udvikle sig til egentlig ild, forlod politiet området.

Afbrændingsforbuddet er fortsat gældende og gælder også optænding i bålsteder i den frie natur. Naturen er stadig meget tør trods gårsdagens nedbør, hvor politiet råder borgerne til at respektere afbrændingsforbuddet for egen sikkerheds skyld. Overtrædelse af forbuddet straffet med en bøde på mindst 5.000 kr., ligesom et erstatningskrav kan komme på tale, hvis man i forbindelse med overtrædelse af forbuddet kan holdes ansvarlig for en skade. Se evt. nærmere på de lokale beredskabers hjemmesider for flere detaljer om afbrændingsforbuddet.

Spyttet på buschauffør / dokumentfalsk – Ny Østergade, Roskilde
Kl. 2319 anmeldte en 62-årig mandlig buschauffør på buslinje 600 S, at han ved stoppestedet i Ny Østergade havde afvist en ung mand, fordi han havde fremvist en ugyldig SMS-billet. Buschaufføren havde været ekstra opmærksom, da han havde genkendt den unge fra andre tilfælde med forsøg på snyd med billetten. Den unge mand blev derfor afvist, hvorefter han blev aggressiv og spyttede på den uniformerede buschauffør. Politiet kørte til stedet og fik kontakt med både buschaufføren og den unge mand, som var en 19-årig fra Brøndby. Den 19-årige blev anholdt kortvarigt og sigtet for vold mod buschaufføren i offentlig tjeneste, ligesom han også blev sigtet for dokumentfalsk på grund af mistanke om ændringer i den oprindelige SMS-billet i forsøg på uberettiget at opnå adgang til offentlig transport. Politiet løslod den 19-årige efter afhøring til sagen, men han vil sene
re høre nærmere fra politiet, når sagen skal afgøres.

Uro og uorden – Store Højbrøndsstræde, Roskilde
Kl. 1435 fik politiet en henvendelse om, at fire personer var forsamlet på stedet i nærheden af en restauration, hvor de drak andet end postevand og skabte utryghed i området. Politiet kørte til stedet og bad to mænd på 56 og 66 år samt to kvinder på 44 og 46 år – alle fra Roskilde – at finde et andet sted at opholde sig. Det efterkom de uden problemer, hvorfor politiet ikke foretog sig yderligere i anledning af henvendelsen.

Færdselsuheld – Møllehusvej / Helligkorsvej, Roskilde
Kl. 1654 rykkede ambulancepersonale og politiet ud til et færdselsuheld i en rundkørsel, hvor en fodgænger var blevet påkørt af en bilist. En 41-årig mand fra Brønshøj blev i ambulancen bragt til skadestuen i Køge, hvor han blev indlagt til observation for eventuelle knoglebrud i benene. Uheldet skete, da den 41-årige som fodgænger gik ad Helligkorsvej mod øst og fortsatte ud i fodgængerfeltet i rundkørslen ved Møllehusvej. Her blev han påkørt af en personbil, der blev ført af en 50-årig mand fra Roskilde i sydlig retning ad Møllehusvej og ind i rundkørslen. Ved uheldet blev fodgængeren væltet omkuld, og bilisten kørte over fodgængerens ben. Politiet forsøger nu at få klarlagt detaljerne omkring uheldet, inden der træffes afgørelse i sagen.

Afbrændingsforbud overtrådt – Boserupvej, Roskilde
Kl. 1931 fik politiet en henvendelse fra en borger, som havde set noget anvende en engangsgrill på en p-plads på Boserupvej. Politiet kørte til stedet og traf en 25-årig mand fra Nykøbing F, som havde tændt en engangsgrill i græsrabatten på p-pladsen og kun ca. 2 meter fra nyhøstet kornmark. Ca. 1 meter fra grillen var der ild i nogle få halmstrå, og under grillen var udbrændt græs. Grillen og den mindre brand i halmstråene blev slukket straks med vand og politiets pulverslukker. Politiet sigtede den 25-årige for overtrædelse af afbrændingsforbuddet, hvorfor han nu kan se frem til en bøde på mindst 5.000 kr. for den overtrædelse af lovgivningen.

Tyverier fra biler – Vindinge, Roskilde
Mandag eftermiddag og tirsdag morgen modtog politiet fire anmeldelser om tyveri fra personbiler på hhv. Stålmosevej, Stålmosevænget og Guldblommevej i Vindinge-området. Tyverierne eller forsøg herpå var sket fra søndag aften til natten til tirsdag. I en af bilerne var førerdøren brudt op, medens tyven i to andre tilfælde havde haft lettere adgang til bilerne, idet de var efterladt ulåste ved ejerens bopæl. I det sidste tilfælde kunne bilejeren ikke umiddelbart se, hvordan tyven var kommet ind i bilen. Denne bilejer havde dog noget overvågning i carporten, således at gerningstidspunktet for dette indbrud i en bil på Stålmosevej kunne fastlægges til mandag morgen kl. 0301. Udbyttet har været ringe ud over en pung med diverse kort og ca. 1500 kr. kontant stjålet fra en af de to ulåste biler.

Politiet hører gerne fra personer, der har bemærket noget usædvanligt især i området på S
tålmosevej natten til mandag omkring kl. ca. 0300 og i øvrigt på de nævnte veje.

Politiet vil desuden kraftigt opfordre bilejerne til at tømme bilerne for værdier samt aflåse dem, således at tyven dels ikke kan se noget værdifuldt i bilerne, dels har sværere ved at skaffe sig adgang til køretøjerne.

Butikstyveri – Algade, Roskilde
Kl. 1746 anmeldte personalet fra en lædervarebutik, at to udenlandske mænd, der virkede forvirrede, havde været i butikken, hvor den ene mand stjal to punge på vej væk derfra. Politiet kørte til området med et par patruljer og fik kort efter kontakt til to mænd på 25 år fra Georgien. Begge blev anholdt som mistænkte for tyveri af punge til en værdi af 648 kr. Den ene blev hurtigt løsladt, da hans identitet og grundlag for ophold i Danmark var kontrolleret, fordi han ikke kunne mistænkes for tyveri. Den anden 25-årige blev derimod sigtet for tyveri, idet han stak pungene ned i en bukselomme i forbindelse med tyveriet. Den sigtede vil høre nærmere fra politiet, når sagen skal afgøres.

Brandundersøgelse – Præstemarksvænge, Roskilde
Kl. 2331 rykkede brandvæsnet og politiet ud til et cykelværksted i samme bygning som et pizzeria, hvorfra der kom røg ud. Det viste sig, at der kun var røgudvikling og ingen flammer i den del af bygningen, hvor et cykelværksted lå. Røgen var formentlig opstået som følge af overophedning i en cykelbatterioplader. Ingen kom til skade ved branden.

Brandundersøgelse – Frederiksborgvej, Himmelev, Roskilde
Kl. 0421 fik politiet via alarm 112 melding om udsivende røg fra en villa. Ved brandvæsnets og politiets ankomst kunne det konstateres, at der ikke var nogen hjemme på stedet. I villaens kælder var der opstået en brand, hvorfra røgen havde bredt sig både til villaens øvrige rum og udenfor. Villaens ejer er underrettet om branden, der skal undersøges nærmere af politiet i et forsøg på at finde årsagen til dens opståen.

Fuld mand uden kørekort på stjålet 45-knallert – Skovbogade, Roskilde
Kl. 0615 lørdag morgen henvendte en spirituspåvirket, 31-årig mand fra Greve sig personligt på politistationen i Roskilde for at få politiets hjælp til at finde den mand, der formentlig havde stjålet hans knallert i Greve-området. Politiet havde dog bemærket, at den 31-årige var kørt til politistationen på en 45-knallert, som der kræves kørekort til. Da han var spirituspåvirket, blev den 31-årige anholdt og sigtet for spirituskørsel på 45-knallerten, som han i øvrigt ikke måtte køre, fordi han ikke havde noget kørekort. Ved nærmere undersøgelse af knallerten viste det sig, at 45-knallerten var efterlyst som stjålet fra Bøgeholmen, 2670 Greve, for en uge siden. Det betød endnu en sigtelse til den 31-årige, der tillige fik den stjålne 45-knallert beslaglagt med henblik på udlevering til rette ejer. Efter udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for alkohol løslod politiet den 31-årige, der i denne omgang ikke fik snakket nærmere med politiet om sin egen stjålne knallert.

Utryghedsskabende adfærd mv. – Hestetorvet, Roskilde
Kl. 1911 anmeldte en 25-årig kvinde fra Valby, at hun følte sig utryg ved en mand, der befølte sig selv i skridtet inden under tøjet. Han befandt sig ud for en restauration på torvet, hvor politiet også traf ham kort efter. Han ønskede ikke at oplyse navn mv., hvorfor politiet måtte anholde ham. Herunder blev han voldelig, sparkede en polititjenestemand på låret og satte sig generelt til modværge. Ved ankomsten til politistationen lykkedes det ham at sparke en bule i en politibil. Manden blev identificeret som en 27-årig mand uden fast bopæl, men bekendt af politiet. Han blev sigtet for blufærdighedskrænkelse, vold mod politiet og hærværk, inden han blev løsladt næste dag uden fremstilling i grundlovsforhør.

Uorden – Hersegade, Roskilde
Kl. 0149 og kl. 0200 måtte politiet gribe ind over for to mænd, hvoraf den ene – 20-årig mand fra Ishøj – havde optrådt voldeligt over for personalet på et diskotek, og den anden – en 33-årig mand fra Ishøj – havde været i slagsmål med andre på gaden uden for diskoteket. Begge blev anholdt og sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen.

Sovende mand på taget – Køgevej, Roskilde
Kl. 0909 måtte politiet bede det lokale redningsberedskab om hjælp til at få en mand ned fra taget på den gamle slagteriskole, hvor en mand skulle ligge og sove ifølge en nabo, der havde observeret manden. Der var tale om faldefærdige og nedrivningsklare bygninger, og da manden lå på taget i omtrent 4. sals højde, fik politiet assistance af en stigevogn. En 22-årig mand fra Roskilde blev vækket og reddet ned fra taget. Hvorfor og hvordan manden var endt på taget, melder historien ikke noget om.

Ting kastes ud ad vindue – Køgevej, Roskilde
Kl. 1142 fik politiet en henvendelse om, at en mand kastede ting ud på gaden fra vinduet i en lejlighed på 1. sal. På stedet fandt politiet bøger, ledning og andre mindre genstande, som ikke havde ramt nogen. I lejligheden traf politiet en 60-årig mand, der blev oplyst om god adfærd, og som samlede tingene sammen med henblik på destruktion. Han blev til sidst vejledt om at søge læge, hvis han mente at have behov for hjælp.

Drenge med pistollignende genstand – Holbækvej, Roskilde
Kl. 1834 anmeldte en bekymret mand, at tre drenge gik ad Holbækvej mod Ringstedvej medbringende en blank, pistollignende genstand. Politiet fik på hjørnet af Holbækvej / Eget Bo kontakt til de tre drenge, hvoraf de to straks løb fra stedet. De blev råbt an og standsede, medens den tredje var blevet stående ved politiets ankomst. Alle tre fik under fornøden sikkerhed fra politiets side undersøgt deres effekter, hvoraf den ene i en taske var i besiddelse af en blank legetøjspistol. Der var tale om tre drenge på 14 år fra Roskilde, hvis forældre blev underrettet om sagen, idet politiet anser det som lidt uheldigt at gå rundt med noget, der kan ligne skydevåben, på offentligt område.

Straksdom afsagt i Retten i Roskilde – Roskilde.
Kl. 1130 afsagde retten i Roskilde en straksdom over en 45-årig mand, der blev anholdt dagen før, hvor politiet fandt narkotika på en adresse i Roskilde. Den 45-årige fik en straksdom på 6 mdr.s fængsel, som han skal afsone senere.

Færdselsuheld – Roskilde.
Kl. 1340 skete et færdselsuheld på Køgevej ved Vor Frue Hovedgade, hvor en 41-årig kvinde fra Køge kørte i personbil i nordlig retning ad Køgevej. Pludselig trak hun ind imod modgående kørebane og kørte frontalt ind i en lastbil, der kørte den modsatte vej. Den 41-årige kvinde afgik ved døden som følge af uheldet.

Lastbilchaufføren, en 50-årig mand fra Lejre kom ikke fysisk til skade som følge af uheldet, men måtte efterfølgende havde psykisk førstehjælp som følge af den voldsomme hændelse.

Uheldet blev undersøgt af bilinspektør, der skal forsøge at klarlægge, hvorfor uheldet skete. De pårørende til afdøde er underrettet.

Indbrud i perioden
Sikærsvej, Snoldelev, Gadstrup
Engdraget, Snoldelev, Gadstrup
Køgeløkke, Havdrup
Søvænget, Herringløse, Roskilde
Rådalsgård Strandpark, Jyllinge
Baunegårdsvej, Jyllinge
Skomagergade, Roskilde
Algade, Roskilde
Havevang, Roskilde
Bausager, Gevninge, Roskilde
Himmelev Bygade, Himmelev, Roskilde
Tingvej, Vindinge, Roskilde
Kommunikationsvej, Himmelev, Roskilde
Køgevej, Roskilde
Havnevej, Roskilde
Blågårdsstræde, Roskilde
Bistrup Alle, Roskilde
Strandgade, Roskilde
Fjordager, Gevninge, Roskilde
Hesseløvej, Vor Frue, Roskilde
Baunevej, Ågerup, roskilde
Vindeboder, Roskilde
Rønnebærparken, Roskilde