Kultur- og Idrætsudvalget har besluttet, at arbejdet med at hjælpe ressourcesvage børn og unge ind i foreningslivet får større fokus på, at de kan fastholdes gennem flere år. Det oplyser Roskilde Kommune i en pressemeddelse.

Den eksisterende ordning hedder “Like My Life” og den støtter med kontingenttilskud og vejledning. Nu er der yderligere mulighed for at støtte over flere år – også ved klubskifte – og støtte til deltagelse i stævner og ture.

“Når vi har hjulpet de unge ind i foreningslivet, kan vi se, at der sker et frafald, når familien skal betale kontingent, efter at fritidspassets første tilskudsperiode er udløbet. Derfor giver vi nu et reduceret

Foto: Anne Beth Witte

kontingenttilskud på op til 750 kr. andet år og op til 500 kr. tredje år”, fortæller formand for Kultur- og Idrætsudvalget, Claus Larsen. “Vi har også valgt, at Fritidspasordningen kan støtte børn, der er begyndt til en aktivitet, som finder ud af, at de hellere vil gå til noget andet efter en periode. Og endelig giver vi nu plads til et tilskud på op til 500 kr. til deltagelse i stævner og ture, som jo er en stor del af det sociale kit i mange foreninger”, siger Claus Larsen.

Fakta.
Fritidspasordningen “Like My Life” yder fritidsvejledning og kontingentstøtte til ikke-foreningsaktive børn og unge i alderen 6-17 år, som bor i kommunen. Ordningen har været permanent de sidste 4 år, hvor omkring 100 unge mennesker hvert år har fået et fritidspas eller er blevet vejledt ind i foreningslivet.

Fritidspas koordineres med Åben Skole indsatsen “Foreningslivet ind i Folkeskolen”, så foreningerne kan være med til at “indfange” de unge, der har brug for støtte til at melde sig ind i en forening i fritiden.

Også Red Barnet hjælper til via deres indsats “Plads til Alle”. Her tilbyder frivillige fra Red Barnet vejledning og en følgeordning. De foreløbige erfaringer viser, at de frivilliges arbejde har stor værdi i relationen til både familien og barnet.

Målet er at give fritidsvejledning til 80-100 børn og udstede 60-80 fritidspas årligt. I 2017 modtog fritidspasordningen 130 henvendelser om fritidspas. Der blev tildelt 76 fritidspas og givet vejledning til yderligere 21 unge.