Forsinkelserne på bus 217 er blevet mindre. Derfor vil Klima- og Miljøudvalget afvente en køreplantilpasningen i august, inden det beslutter, om linje 163 og 217 skal køre med to busser i stedet for én.

I august 2017 blev linje 217 lagt sammen med linje 163, der kører i Egedal Kommune. Den samme bus skifter nu linjenummer på Veksø Station. Det har den fordel, at begge kommuner har kunnet spare driftsudgifter, da man har undgået, at to busser holder stille i mange timer om dagen ved endestationerne.

Foto: Anne Beth Witte

Men problemet var, at den oprindelige køreplan ikke var tilpasset trafikken. Det gav store forsinkelser på bus 217. Forsinkelserne var værst i november 2017, og Movia justerede derfor køreplanerne midt i december. “Jeg har sammen med gode folk fra udvalget, som har en stærk lokal forankring, haft flere snakke med landsbyrådet. Landsbyrådet har udover at give det lokale perspektiv på sagen også bidraget med konkrete løsninger. Efterhånden som vi blev klogere på udfordringen, kunne vi se, at det var forsinkelser på linje 163, der efterfølgende forsinkede bus 217. Derfor har vi fået en række forslag fra landsbyrådet til at løse denne udfordring, som vi har spillet videre til Movia. Vi kan se, at de har taget forslagene til sig, og brugt nogle af dem i den kommende køreplantilpasning, der træder i kraft d. 10. august. ​

Vores vurdering er, at ændringerne minimerer risikoen for forsinkelser på linje 163 og dermed også linje 217. Movia forventer, at køreplantilpasningen vil betyde, at pålideligheden nærmer sig 100 % på linje 217. Derfor har vi udvalget besluttet at afvente og se resultatet af de nye ændringer, inden vi gør mere på linje 217”, fortæller formand for Klima- og Miljøudvalget, Karim Friis Arfaoui.

De eksisterende problemer med pålideligheden på 217 er mest i myldretiden. Movia vurderer, at de forsinkelser forsvinder, når skolesommerferien begynder.

Efter sommerferien træder køreplansændringen i kraft, hvilket gerne skulle medføre, at de lokale skolebørn kommer i skole til tiden: “Hvis problemet ikke er løst med køreplansændringen i august, er vi indstillet på at gennemføre en ændring, der skiller de to busser ad. Vi har bedt om at få en status efter 2 måneders kørsel efter den nye køreplan”, siger udvalgsformanden.

Fakta.
Hvis udvalget beslutter at frakoble bus 217 og 163, vil det give en udgift på 100.000 kr. om året, men det vil samtidig medføre en merudgift på 800.000 kr. pr. år for Egedal Kommune for linje 163.
Egedal Kommune medfinansierer i øvrigt bus 217 med 260.000 kr. årligt.

Del på sociale medier