Ledige børnehavepladser ombygges til vuggestuepladser og normeringer justeres i 20 dagtilbud efter ny befolkningsprognose.

Det skriver Roskilde Kommune til Dit Roskilde.

Den seneste befolkningsprognose fra foråret 2018 viser, at der ikke helt er det samme behov for flere pladser til de 0-5 årige som forventet i sidste års prognose. Men prognosen viser en stigning i behovet for pladser til de 0-2 årige vuggestuebørn.

“Vi står jo i den situation, at flere af pasningsdistrikterne har et stigende behov for 0-2 års pladser, samtidig med, at der er ledige pladser til de 3-5 årige. Derfor er det nærliggende også at se på, om vi kan skabe en større fleksibilitet mellem pladser til vuggestue- og børnehavebørn,” siger Jette Henning, der er formand for Skole- og Børneudvalget.

Jette Henning. Foto: Roskilde Kommune.

Skole- og Børneudvalget har derfor besluttet, at ledige børnehavepladser skal ombygges til vuggestuepladser i børnehaven Solsikken i Sydbyen og i børnehaven Dyssegården i Ågerup.

Desuden skal Skademosegård indrettes med dagtilbudspladser i 2019, så den efter behov kan anvendes som udflytterpladser til børn fra andre pasningsdistrikter og dermed medvirke til at klare pladsbehovet som nabodistrikt til både Ågerup og Sydbyen.

Derudover vil Skole- og Børneudvalget løbende følge udviklingen i behovet for pladser i alle pasningsdistrikter.

“Fra udvalgets side har vi præciseret, at der er tale om løsninger for de førstkommende år, og vi har bedt forvaltningen vende tilbage med forslag til konkrete løsningsforlag for særligt Vor Frue pasningsdistrikt i august 2018,” siger Jette Henning.

Flere dagtilbud har gennem nogle år fast haft færre eller flere børn indskrevet end det normerede antal pladser. Skole- og Børneudvalget har derfor besluttet, at der skal ske en justering af antallet af pladser i 20 dagtilbud.

Justeringerne sker på baggrund af en konkret vurdering af de fysiske og pædagogiske rammer. Der er både tale om op- og nedjustering af antallet af pladser. Vurderingen af, hvor der kan justeres og hvor meget, er foretaget i samarbejde med områdelederne og ledere i de selvejende institutioner.

Den samlede effekt bliver to pladser mindre til 0-2 årige og 14 ekstra pladser til 3-5 årige.

Del på sociale medier