Med baggrund i længere tids tørke udstedes i kommunerne Vallensbæk, Høje-Taastrup, Ishøj, Greve, Solrød, Roskilde, Køge og Stevns afbrændingsforbud. 

Det skriver Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Forbuddet udstedes i medfør af Beredskabsloven og bekendtgørelse nr. 1339 – populært afbrændingsbekendtgørelsen.

Det nedlagte forbud dækker

 • afbrænding af:
  • Haveaffald
  • Halm, halmstakke og lign., der afbrændes på marker eller uopdyrkede arealer
  • Affald fra skovbrug
  • Siv og rør, herunder rørskove og enge, lyng, hede- og mosetørv
  • Bål, herunder bålfade
 • Brug af apparater og lign. i det fri, herunder
  •  grill*
  • ildsteder
  • apparater og lignende, der fungerer ved forbrænding, f.eks. svejse- eller skæreaggregater,blæselamper, lyskilder, terrassevarmere, ukrudtsbrændere, ildsteder, udtørringsapparater

* Brug af grill tillades på fast ubrændbart underlag.

Opmærksomheden henledes på forsigtig opførsel i forbindelse med rygning samt bortskaffelse af aske.

 • Lad aske blive i den tillukkede grill
 • Kast ikke cigaretskodder og afbrændte tændstikker bort ud over i dertil egnede beholdere.

Selvom der kommer lidt nedbør de kommende dage, vil risikoen fortsat være høj.

Politiet følger situationen nøje, og vil naturligvis ophæve forbuddet hurtigst mulig.