Østsjællands Beredskab ophæver afbrændingsforbuddet, på baggrund af de seneste dages nedbør og ændring i Emergency Manegement Service. Det skriver Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Prognosen er dog for den kommende tid, at vi igen vil opleve store områder med moderat til høj risiko for tørke.

Borgerne henstilles derfor fortsat til at udvise særlig agtpågivenhed i den kommende tid ved

Afbrænding af:

  • haveaffald
  • halm, halmstakke og lign., der afbrændes på marker eller uopdyrkede arealer,
  • affald fra skovbrug,
  • siv og rør, herunder rørskove og enge, lyng, hede- og mosetørv samt
  • bål, herunder bålfade.

Brug af apparater og lign. i det fri,herunder

  • grill,
  • ildsteder,
  • apparater og lignende, der fungerer ved forbrænding, f.eks. svejse- eller skæreaggregater, blæselamper, lyskilder, terrassevarmere, ukrudtsbrændere, ildsteder, udtørringsapparater

Ligeledes henledes på forsigtig opførsel i forbindelse med rygning samt bortskaffelse af aske.

  • Lad aske blive i den tillukkede grill
  • Kast ikke cigaretskodder og afbrændte tændstikker bort ud over i dertil egnede beholdere.

Det er altid en god ide at have forberedt nogle slukningsmidler (vanddunk/vandkande, haveslange o. lign), når man har at gøre med ild og varme.

Politiet følger situationen nøje de kommende dage, og melder ud hvis situationen ændre sig. Borgerne skal derfor følge vejret, da der igen kan indføres afbrændingsforbud.

Del på sociale medier