For mange unge farer vild i systemet, det skal der rettes op på nu. Derfor skal seks forberedende uddannelsestilbud slås sammen til én ny Forberedende Grunduddannelse. Den nye uddannelse skal sammen med en række andre initiativer sikre, at flere unge kommer godt videre efter grundskolen.

Det skriver Roskilde Kommune til Dit Roskilde.

Seks forberedende uddannelsestilbud slås sammen til én ny Forberedende Grunduddannelse. Roskilde Kommune vil i samarbejde med Greve, Høje-Taastrup, Lejre og Solrød oprette den nye statslige uddannelse, som skal afløse de nuværende produktionsskoler og en række andre uddannelser.

“Alle har noget, de er dygtige til, og alle kan blive til noget. Men nogle unge farer vild i systemet og det betyder, at de ikke kommer videre efter grundskolen. Vi har som samfund et ansvar for at vise en vej for de unge, som har brug for det. Jeg tror, at vi i samarbejde med de fire andre kommuner kan sikre, at den nye Forberedende Grunduddannelse tilbyder de unge en enkel vej og en hjælpende hånd,” siger borgmester i Roskilde Kommune Joy Mogensen.

Borgmester Joy Mogensen. Foto: Roskilde Kommune.

Den nye uddannelse er målrettet unge under 25 år uden en ungdomsuddannelse, der har behov for at få afklaret deres fremtidige uddannelse og beskæftigelse. I de fem kommuner drejer det sig om cirka 500 unge, heraf knapt 200 fra Roskilde Kommune.

De fem kommuner behandler nu en samarbejdsaftale, som skal være færdig inden 1. juni, hvor det skal anbefales til undervisningsministeren, hvor den nye uddannelse skal placeres.

I Roskilde Kommune forelægges aftalen for både for Skole- og Børneudvalget og for Beskæftigelses- og Socialudvalget, hvorefter den endelige beslutning træffes af byrådet.

Fakta om Forberedende Grunduddannelse
Uddannelsen er opdelt i tre spor: Almen grunduddannelse, Produktionsuddannelse og Erhvervsgrunduddannelse.

Ifølge udkastet til samarbejdsaftale oprettes der skoler i Lejre, Roskilde, Høje-Taastrup og Greve, mens Solrød Kommune får en afdeling. Selve institutionen placeres i Høje-Taastrup Kommune.

Roskilde Kommune starter med at have formandsposten i den kommende FGU-bestyrelse, der vil få et medlem fra hver kommunalbestyrelse, repræsentanter for arbejdsgiverne, fagbevægelsen og erhvervsskolesektoren samt to medarbejderrepræsentanter.

Den nye Forberedende Grunduddannelsesinstitution (FGU) afløser de nuværende produktionsskoler samt Kombineret Ungdomsuddannelse, Erhvervsgrunduddannelse, Almen Voksenuddannelse, Ordblindeundervisning for voksne samt Forberedende Voksenundervisning.