Årets kvalitetsrapport viser en lille fremgang i 9. klasse elevernes afgangskarakterer – og lille tilbagegang i andel af elever, der kan opfylde kravene til at gå videre til en ungdomsuddannelse.

For at gå videre til en ungdomsuddannelse er der et krav om, at man skal have mindst 2 i afgangskarakter i både dansk og matematik. Det var der 93,7 % af eleverne i Roskilde Kommune, der kunne opfylde i 2017. Tallene stammer fra den årlige kvalitetsrapport, som netop har været forelagt Skole- og Børneudvalget. Det er faktisk en tilbagegang i forhold til de foregående to år, og det har

Foto: Roskilde Kommune

udvalgsformanden stor opmærksomhed på. – Vi har et mål om, at alle elever skal blive så dygtige de kan, og at så mange som muligt skal kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. Derfor har vi bedt forvaltningen vende tilbage med en redegørelse for, hvad vi har af indsatser, og hvad der i øvrigt kan gøres for, at eleverne kommer til at leve op til kravet om mindst karakteren 2 i både dansk og matematik, siger Jette Henning.

Rapporten afslører samtidig, at tilbagegangen ikke er et isoleret Roskilde fænomen, den ses også på landsplan.

Formanden for Skole- og Børneudvalget er også meget optaget af de elever, som ikke er med i tallene, fordi de ikke går til afgangsprøve. – Det er vigtigt, at vi også har fokus på de elever, som ikke går til afgangsprøve og dermed ikke tæller med i opgørelsen over, hvor mange der får 2 i dansk og matematik. Vi ved fra nationale undersøgelser, at det ofte er socialt udsatte elever, som ikke går til afgangsprøve og som har et højt fravær i skolen. Vi skal gøre, hvad vi kan for, at de elever får den bedst mulige støtte til at tage en uddannelse og komme i beskæftigelse, siger Jette Henning.

Der er dog tegn på, at flere unge i Roskilde Kommune vil gennemføre en ungdomsuddannelse. 92,5 % af eleverne fra kommunens skoler er femten måneder efter endt grundskole i gang med en ungdomsuddannelse, i forhold til et landsgennemsnit på 87,0 %. Resultaterne i de to foregående år var begge år 89,9 % i Roskilde Kommune, sammenholdt med et landgennemsnit 85,9 % og 86,0 %.

Næsten i top ti.
Roskilde Kommune har en lille fremgang i 9. klassernes afgangskarakterer fra 2015/16 til 2016/17. Men på trods af, at gennemsnittet er steget fra 7,5 til 7,6, er Roskilde Kommune rykket fra en national 10. plads til en delt 11. plads. Det nationale gennemsnit er til sammenligning uændret på 7,1. – Roskilde Kommune har et mål om at ligge i top ti. Det mål er ikke indfriet i år. Vi ligger på en delt 11. plads, men det er marginalt, hvad der skiller os fra en plads i top ti, siger Jette Henning.

Samlet set løfter Roskilde Kommunes skoler dog fortsat elevernes faglige niveau mere end man kan forvente, set ud fra elevernes sociale og økonomiske baggrund (den såkaldte socioøkonomiske reference).