Flere aktiviteter er i vente fra nye kræfter i det aktive lokalråd, som netop har modtaget Roskilde Byråds Landsby- og Bydelspris 2017 på 100.000 kroner, der skal anvendes på nye faciliteter ved Lynghøjsøerne.

Et af Roskilde Kommunes mange levende lokalsamfund er Svogerslev, der med 4.500 indbyggere i mange år har haft sit eget lokalråd. Svogerslev Lokalråds formål er at virke til fremme for lokalsamfundet i Svogerslev og alle foreninger, institutioner og virksomheder i Svogerslev kan være medlem af Svogerslev Lokalråd.

Gennem årene har det hovedsageligt været grundejerforeninger, der har været medlem, og dem er der 24 af, som sammen med en gymnastikforening udgør medlemskredsen i Svogerslev Lokalråd.

Foto: Ny bestyrelse i Svogerslev Lokalråd

Målsætning om flere nye medlemmer.
I november blev der holdt ordinær generalforsamling og efterfølgende har den valgte bestyrelse konstitueret sig. Søren Pedersen blev valgt som formand, hvor han afløste Carsten Hogstad. Tim Bang er valgt som næstformand og Henrik W. Pedersen som kasserer. Herudover består bestyrelsen af Henriette Moseby, Peter Stigaard Jensen og Hans-Bo Hyldig med John Jacobsen som suppleant.
I det kommende år vil vi arbejde på at øge antallet af medlemmer og meget gerne med institutioner, foreninger og virksomheder. Det er vigtigt for vores nærdemokrati, at så mange engagerer sig i de lokale organer som eksempelvis landsbyrådene, siger den nyvalgte formand, Søren Pedersen.

Modtager landsby- og bydelspris fra Roskilde Byråd.
Sammen med bestyrelsen har han på lokalrådets vegne netop modtaget Roskilde Byråds Landsby- og Bydelspris på 100.000 kroner. Vi er utroligt glade for at have modtaget prisen. Prisen skal anvendes på etablering af et udekøkken og el-stik ved madpakkeskuret ved Lynghøjsøerne. Det spændende projekt skal gennemføres i samarbejde med Naturstyrelsen, institutioner og foreninger, der kan have interesse i at deltage, fortæller Søren Pedersen.

Fortsætter arbejdet for de lokale forhold.
Den nye bestyrelse vil bygge videre på det arbejde, der er blevet gennemført af lokalrådet i de senere år, og en af de vigtigste opgaver er de trafikale forhold. Svogerslev Lokalråd vil i 2018 bl.a. følge op på problemerne med de trafikale forhold, blandt andet omkring adgangsforholdene fra Lynghøjskolens område til det rekreative område ved Lynghøjsøerne, så elever, lærere og andre kan komme sikkert frem og tilbage, når den stærkt trafikkerede Lindborgvej skal krydses, fastslår Søren Pedersen.

Blandt årets mere fredelige aktiviteter er 24.000 blomsterløg, som Roskilde Kommune på lokalrådets opfordring har sat langs Stamvejen på strækningen fra Lindenborgvej til Svogerslev Hovedgade. En anden er det traditionelle Sankt Hans bål, som Svogerslev Lokalråd i år gennemførte i samarbejde med Svogerslev Kirke og Svogerslev Harmoniorkester Sankt Hansbål ved Lynghøjsøerne, hvor over 200 borgere deltog. Næste år planlægger bestyrelsen at udvide arrangementet med et børnebål tidligere på dagen.

Svogerslev Lokalråd kan følges på hjemmesiden www.svogerslevlokalraad.dk, hvor man også kan se formandens beretning for det forgangne år og se nærmere om lokalrådets aktiviteter.