Byrådets 31 medlemmer valgte d. 4. december Joy Mogensen (A) som borgmester. Poul Andersen (A) blev valgt som 1. viceborgmester, og Lars-Christian Brask (V) valgt som 2. viceborgmester.
Byrådet valgte også medlemmer til Økonomiudvalget og de seks faste udvalg til den kommende byrådsperiode. Udvalgene løser opgaver indenfor de enkelte forvaltningsområder.

Rådhus

Som et led i konstitueringsaftalen blev der nedsat et: Økonomiudvalg, Skole- og Børneudvalg, Kultur- og Idrætsudvalg, Sundheds- og Omsorgsudvalg, Beskæftigelses- og Socialudvalg, Klima- og Miljøudvalg og Plan- og Teknikudvalg.

Valg af formænd og næstformænd i de seks stående udvalg sker formelt set på udvalgenes konstituerende møder, som forventes at ligge d. 20. december 2017.

Læs mere her og se hvilke formænd og næstformænd der er i de seks stående udvalg.