På Roskilde Universitet er ledelsen overrasket over, at regeringen ikke har taget RUC med i den påbegyndte genopretning af den skævhed, der er i fordelingen af de såkaldte basisforskningsmidler.

Tirsdag blev regeringen med uddannelses- og forskningsminister Søren Pind i spidsen enige om at fordele 1.010 millioner kr. til forskning på universiteterne i 2018.

På Roskilde Universitet er man uforstående over for, at regeringen ikke har taget RUC med i den påbegyndte genopretning af den skævhed, der er i fordelingen af de såkaldte basisforskningsmidler. Efter CBS er RUC det universitet, der har den mindste basisbasisbevilling til forskning set i relation til universitetets uddannelsesindtægter.

I aftalen om fordelingen af forskningsreserven har ministeren besluttet at øge basisforskningsmidlerne til Aalborg Universitet (AAU), Copenhagen Business School (CBS) og IT-Universitetet (ITU) med samlet 50 mio. kr. i 2018 og 75. mio. kr. i 2019-2020.

“Vi er glade for, at der er taget fat på problemstillingen med skæve basismidler, men vi er uforstående over for, at RUC ikke er taget med,” siger RUC’s rektor Hanne Leth Andersen.

“RUC har de næstlaveste basismidler blandt de 8 universiteter. Det har RUC gjort skiftende regeringer opmærksom på siden 2007, senest Søren Pind i forbindelse med offentliggørelsen af regeringens finanslovsforslag. Roskilde Universitet har en stærk uddannelses- og forskningsprofil og er en vigtig spiller i universitetslandskabet. RUC’s uddannelsesmodel er i disse år genstand for stor interesse i udlandet. Derfor virker det besynderligt, at man nu yderligere skævvrider basismidlerne ved ikke at rette op på RUC’s lavere bevilling,” lyder det fra Hanne Leth Andersen.