Vandindvindingen på Katrinebjerg Kildeplads er midlertidigt stoppet på grund af en havareret pumpe. Indvindingen forventes at blive genoptaget om et par måneder, når pumpen er repareret, meddeler Hofor. Områdets beboere skal være opmærksomme på eventuelle grundvandsstigninger.

Katrinebjerg Kildeplads ligger mellem Sengeløse og Herringløse, som vist på kortet. Indvindingen foregår på det skraverede område. Den røde linje markerer kommunegrænsen mellem Roskilde og Høje Taastrup.

Grundvandstanden kan stige i området som følge af det midlertidige stop, fortæller Hofor. Med mere end 200 meter til nærmeste nabo og det korte tidsrum forventes det midlertidige indvindingsstop ikke at få konsekvenser. Men områdets beboere opfordres til at være opmærksomme på eventuelle grundvandsstigninger og træffe fornødne forholdsregler. For eksempel ved at placere ting, som opbevares i kælderen, på reoler eller anden forhøjning,

For yderligere information, læs mere her.

Foto: Roskilde Kommune / Katrinebjerg