Torsdag den 9. november kl. 10.30 på hjørnet af Karen Olsdatter Stræde og Bondetinget afsløres en skulptur i hvid marmor af bysbarn og kunstner Jørgen Boberg.

På hjørnet af Karen Olsdatter Stræde og Bondetinget i Latinerhaven står der nu en fin skulptur
i hvid marmor lavet af den anerkendte kunstner Jørgen Boberg.  Jørgen Boberg var oprindelig fra Roskilde, men har boet i 30 år i Toscana i Italien.

Foto: Roskilde Kommune

Skulpturen har titlen ”Par”, og er fra 1980. Du inviteres til en lille indvielse af opsætningen af skulpturen, som er privat ejet. Ejeren har i samarbejde med Roskilde Kommune og Gågade Lauget fået opstillet værket på et areal ud til gaden, så forbipasserende kan få glæde af at se det.

I anledning af opsætningen vil der være et lille oplæg, der handler om kunstneren og værket.
Borgmester Joy Mogensen og formanden for Gågade Lauget, Henrik Settrup, vil også sige et
par ord.

Kunst i det offentlige rum er med til at gør byen mere spændende og give oplevelser, man
måske som forbipasserende ikke havde forventet, men som giver anledning til at stoppe op
og iagttage. Det er derfor glædeligt, når der er mange parter med et fælles ønske om at gøre
Roskildes bybillede mere spændende, som kan samle kræfterne og få gennemført projekter
som dette.

Opsætningen af skulpturen er realiseret i et samarbejde mellem Gågadelauget, Roskilde
Kommune, Roskilde Gymnasium og skulpturens ejer.

Alle er velkomne.