En efterregulering af værdighedsmidlerne giver penge til både at styrke aktivitetsindsatsen og tandsundheden på kommunens plejecentre.

På grund af en pris- og lønregulering af værdighedsmidlerne fra Sundheds- og Ældreministeriet har Roskilde Kommune nu 408.000 kr. ekstra til gavn for kommunens ældre borgere. – Det er jo dejligt at få lidt over 400.000 kr. ekstra, som kan komme borgerne til gavn. Vi har valgt at have fokus på borgerne på vores plejecentre. Vi skal dels sikre flere aktiviteter for dem, der har svært ved at komme ud, dels have fokus på deres tandsundhed, som vi ved, har stor betydning for ens livskvalitet, fortæller formanden for Sundheds- og Omsorgsudvalget Morten Gjerskov.

Pressefoto: Roskilde Kommune

Tanken er, at den eksisterende tand- og diætistindsats på plejecentrene skal udvides. Det kan fx være med undervisningsforløb, hvor plejepersonalet bliver undervist i tandsundhed og får sidemandsoplæring fra en tandplejer.

Hvordan er værdighedsmidlerne i øvrigt brugt?
Hovedparten af Roskilde Kommunes værdighedsmidler er brugt til flere varme hænder, fx oplevelsesmedarbejdere og måltidsværter på plejecentrene, udvidelse af klippekortordningen til 1 time om ugen for hjemmeboende borgere samt en forbedret ernæringstilstand for hjemmeboende borgere. Der er også givet penge til Seniorhøjskolen og oprettelse af et palliativt team, der skal skabe de bedste rammer for borgernes sidste tid. Roskilde Kommune modtager i alt 15,2 mio. kr. i værdighedsmidler i 2018.

FAKTA.
· Om værdighedsmidlerne.
Der er afsat 1 mia. kr. årligt fra og med 2016 på Finansloven. Pengene fordeles mellem de kommuner, der har udarbejdet en værdighedspolitik. Roskilde Kommune har suppleret Ældrepolitikken med en værdighedspolitik med emnerne livskvalitet og selvbestemmelse, kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen, mad og ernæring og en værdig død.

· Hvorfor er der pludselig flere penge?
Sundheds- og Ældreministeriet oplyste den 28. september 2017, at Roskilde Kommune modtager i alt 15.276.000 kr. i 2018 i værdighedsmidler. Dette betyder, at der er 408.000 kr. som ikke er disponeret. De ikke disponerede midler er opstået, da tilskuddet er pris- og lønreguleret til 2018-niveau og herefter fordelt mellem kommunerne.